Bài 14: tổng hợp các vị trí tính từ

Những chỗ nào thì chọn tính từ trong bài thi TOEIC? Mời bạn xem video này nhé. Thầy Duy sẽ tổng hợp 6 vị trí chọn tính từ.


Lời thoại của video:

Trong bài trước, mình có nói là mỗi lần bạn thấy một cụm danh từ và một chữ nằm cuối cụm danh từ đó làm danh từ chính của cụm, thì chỗ trống nằm trước danh từ chính sẽ là tính từ mô tả cho danh từ chính. Bạn kiếm đáp án nào là tính từ để điền vào.

Còn những vị trí nào khác là tính từ trong câu nữa, thì trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn hết những trường hợp chọn tính từ.

Đầu tiên, vị trí mà hay gặp nhất sau loại đứng trước danh từ chính đó là vị trí sau động từ to be. Mỗi lần bạn thấy chỗ trống đứng sau động từ to be thì bạn chọn tính từ điền vô.

Ví dụ mình nói: The car is expensive (Cái xe thì đắt tiền).

Chữ expensive mô tả cho danh từ the car (cái xe) nên nó phải là một tính từ. Cho nên sau động từ to be chúng ta chọn tính từ.

Bạn chú ý động từ to be không chỉ có is không thôi mà còn có những dạng khác nữa: is/are/was/were/been/being/will be… Hi vọng bạn có thể nhận biết được những cái này vì đây là cái cơ bản bạn phải biết.

Điều chú ý thứ hai đó là trong một số trường hợp, đứng sau động từ to be có thể là một cụm danh từ.

Ví dụ mình nói: Mr. Nam is a teacher (Ông Nam là một giáo viên).

Có thể có một số bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao sau động từ to be không chọn danh từ, và lỡ chọn danh từ thì sao. Thì các bạn chú ý là một cụm danh từ trong tiếng Anh phải có thành phần ở phía trước như a/an/the (những chữ để mô tả cho nó). Rất ít khi bạn thấy cụm danh từ là một chữ, mà sau động từ to be chỉ có một chữ thì còn ít hơn.

Mình không thể nói Mr. Nam is teacher được. Ta không thể đưa nguyên chữ teacher vào ngay sau động từ to be được, mà phải có a thì mới được. Nên trường hợp này bạn sẽ không gặp trong bài thi TOEIC.

Thật ra một chữ đứng sau động từ to be thì có dùng trong tiếng Anh, nhưng chỉ trong trường hợp bạn nói văn vẻ. Ví dụ như: Love is power (Tình yêu là sức mạnh). Thì lúc đó mới có một chữ là danh từ phía sau động từ to be. Chứ bình thường thì rất ít gặp. Trong bài thi TOEIC bạn sẽ gặp trường hợp như thế này:

Mr. Nam is và có chữ a phía sau thì bạn biết đây là cụm danh từ. Lúc này chỗ trống là danh từ chính, bạn phải chọn danh từ điền vào (giống như mình đã nói ở bài vị trí danh từ chính trước đó). Chứ trường hợp này bạn không gặp. Nên bạn cứ yên tâm là trong bài thi TOEIC thì sau động từ to be ta chọn tính từ chứ không chọn danh từ. Mình đã thống kê và không có trường hợp nào có đáp án là danh từ sau động từ to be hết.

Vị trí tiếp theo là vị trí sau động từ to be rồi tới trạng từ rồi chọn tính từ ở chỗ trống.

Ví dụ mình nói câu như thế này: The car is extremely expensive. Thay vì lúc nãy mình nói chiếc xe thì đắt tiền, bây giờ có thêm trạng từ để mô tả cho tính từ. Chiếc xe đắt tiền một cách cực kỳ. Cho nên nếu gặp trường hợp này thì bạn chọn tính từ điền vào chỗ trống. Tính từ này sẽ nằm sau động từ to be, còn trạng từ thì mô tả cho tính chất đó (một cách như thế nào). Bạn cũng chú ý luôn là những chữ như so/very/more cũng là những trạng từ đặc biệt và đều mô tả cho tính từ hết. Nên nếu gặp những trường hợp này thì bạn chọn tính từ để điền vào chỗ trống luôn.

Vị trí tiếp theo là như thế này:

Trước khi mình nói về cái này thì chúng ta cùng ôn lại một chút. Trong bài hướng dẫn cấu trúc của cụm danh từ, mình có nói là trong một cụm danh từ phải có một danh từ chính, phía trước có thể có một danh từ hoặc tính từ mô tả cho nó. Nhiều lúc có nhiều danh từ và nhiều tính từ cùng mô tả cho nó. Thì bạn sẽ thấy những trường hợp như thế này:

Đầu tiên là danh từ chính. Phía trước có một danh từ mô tả cho nó, mình gọi là danh từ phụ. Chỗ trống sẽ là tính từ mô tả cho danh từ chính. Ví dụ như cụm này:

A big food market (Một cái chợ thực phẩm lớn).

Market là danh từ chính. Food là một danh từ mô tả cho market (chợ thực phẩm). Chữ big ở trước cũng mô tả cho market luôn (Chợ thực phẩm này như thế nào? Chợ thực phẩm lớn). Cho nên ở đây bạn chọn tính từ luôn.

Vị trí tiếp theo nữa là như thế này:

Phía cuối là danh từ chính của cụm danh từ. Phía trước có một tính từ mô tả cho nó. Phía trước đó còn có thêm một tính từ nữa. Vậy là có hai tính từ luôn. Cái gì đó có tính chất gì đó và có tính chất gì đó. Ví dụ hai cụm này:

That big white house (căn nhà trắng lớn ở đằng đó)

A beautiful young woman (một phụ nữ trẻ đẹp)

Một điều bạn cần chú ý là dạng này rất ít gặp trong bài thi TOEIC và chỉ gặp vài câu trong đề. Nên bạn cũng không cần bận tâm trường hợp này cho lắm.

Điều thứ hai nữa là vị trí này thường chọn trạng từ chứ không chọn tính từ (có tính chất gì đó một cách như thế nào đó). Chọn trạng từ mô tả cho tính từ đứng sau nó. Tức là mình nói vị trí này không chắc chắn là tính từ mà có thể là tính từ hoặc trạng từ. Trong bài phân biệt giữa tính từ và trạng từ mình sẽ nói thêm. Trước mắt thì mình chỉ nói vị trí này có thể là một tính từ.

Một trường hợp nữa đó là lúc nãy mình nói sau động từ to be thì chọn tính từ. Nhưng có một số động từ đặc biệt khác không phải động từ to be, nhưng phía sau cũng chọn tính từ. Ví dụ như những động từ sau đây: become, seem, look, sound, feel, remain…

Những động từ này người ta gọi là liên động từ. Ví dụ như become, nghĩa là trở nên. Bạn thấy nó có chữ be trong này (giống động từ to be), tức là trở nên có tính chất gì đó. Ví dụ become better (trở nên tốt hơn). Chữ seem nghĩa là trông có vẻ. Look nghĩa là nhìn có vẻ. Chúng đi kèm với tính từ. Ví dụ: They seem/look happy (họ trông có vẻ vui). Sound: danh từ là âm thanh, động từ là nghe có vẻ. Ví dụ: sound crazy (nghe có vẻ điên rồ). Feel có nghĩa là cảm thấy. Ví dụ: feel sad (cảm thấy buồn). Remain nghĩa là vẫn còn. Nó giống động từ to be nhưng thêm chữ still ở trước. Remain = still be. Ví dụ: remain loyal (những khách hàng vẫn còn trung thành với sản phẩm này).

Đó là 6 trường hợp chúng ta chọn tính từ điền vào chỗ trống. Bây giờ mình sẽ đi lại 6 trường hợp đó.

Thứ nhất, trường hợp này gặp nhiều nhất: tính từ đứng trước danh từ chính. Đi thi cứ gặp trường hợp này thì bạn chọn chắc chắn là tính từ để điền vào.

Tính từ đứng trước một danh từ chính và một danh từ phụ. Trường hợp này cũng chắc chắn chọn tính từ điền vào luôn.

Trường hợp ba là trước danh từ chính có một tính từ. Ở đây có thể chọn trạng từ nhưng cũng có thể chọn tính từ.

Trường hợp sau động từ to be, chỗ này cũng chắc chắn chọn tính từ.

Sau động từ to be là một trạng từ, thì chỗ này cũng chắc chắn chọn tính từ.

Sau một số động từ đặc biệt thì cũng chắc chắn chọn tính từ luôn.

Sau khi mình nói qua 6 vị trí này thì bạn có thể rút ra một điều quan trọng trong bài thi TOEIC. Đó là mỗi lần bạn muốn chọn tính từ, thứ nhất là nó phải nằm trong một cụm danh từ và có danh từ chính ở sau. Thứ hai là phía trước phải có một động từ to be hoặc là một động từ đặc biệt nào đó (đại đa số là động từ to be). Lúc đó bạn mới chọn tính từ, không thì đừng chọn.

Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm một vài ví dụ cho 6 vị trí này.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com