Bài 1: giới thiệu câu từ loại trong TOEIC

Video này giới thiệu qua về dạng câu từ loại trong bài thi TOEIC.


Lời thoại của video:

Chào các bạn.

Trong các bài trước mình đã nói sơ qua một số quy tắc ngữ pháp cơ bản. Trong loạt video tiếp theo mình xin được nói cách làm tất cả các dạng câu trong bài thi TOEIC.

Trong bài đầu tiên, mình sẽ chỉ cách làm dạng câu từ loại. Đây là một trong những dạng câu gặp nhiều nhất mà cũng là dễ làm nhất trong bài thi TOEIC. Câu như thế nào là câu từ loại? Ví dụ như câu này.

Ví dụ câu từ loại
Ta thấy 4 đáp án đều có đoạn specifi này, có nghĩa là “cụ thể”. Nhưng chúng khác nhau khúc phía sau. A có đuôi –ic là một tính từ. B có đuôi –fy là một động từ. C có đuôi –ly là một trạng từ. Còn D có đuôi –tion là một danh từ. A là tính từ thì nghĩa là “có tính chất cụ thể”. B là động từ thì nghĩa là “nêu cụ thể”. C là trạng từ nghĩa là “một cách cụ thể”. D là danh từ thì nôm na là “cái cụ thể”. Tức là 4 đáp án mà có nghĩa giống nhau nhưng là những loại từ khác nhau, thì đó là câu từ loại.

Có hai câu hỏi quan trọng nên đặt ra.

Thứ nhất là trong bài thi TOEIC có bao nhiêu câu từ loại? Theo thống kê của mình với 81 đề thi TOEIC, bao gồm cả đề thi được soạn theo đề thi thật và cả các đề thi thật từ các đợt thi cũ, thì câu từ loại chiếm 25% số câu của phần điền từ. Thì trung bình một đề TOEIC 200 câu thì có khoảng 13 câu từ loại. Như vậy có khá nhiều câu từ loại. Nên nếu biết cách làm tốt, những câu này sẽ đem lại một số điểm không nhỏ cho các bạn.

Thứ hai là làm câu từ loại có cần phải biết nghĩa không? Câu trả lời là đại đa số câu là không cần. Bạn chỉ cần biết ngữ pháp cơ bản là có thể làm được rồi.

Vậy thì cách làm câu từ loại là thế nào? Rõ ràng ta cần làm hai bước. Thứ nhất là xác định xem chỗ trống là loại từ nào. Thứ hai là tìm từ loại đó trong các đáp án rồi chọn vào.

Thì làm thế nào để ta xác định được chỗ trống là từ loại nào? Thì trong các bài tiếp theo mình sẽ chỉ rõ cho các bạn.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com