Bài 2: vị trí danh từ chính

Video này sẽ chỉ cho các bạn cách làm dạng câu mà chỗ trống cần chọn một danh từ chính.


Lời thoại của video:

Chào các bạn!

Trong video trước mình đã giới thiệu qua về câu từ loại. Mình có nói trong các câu từ loại thì ta cần phải xác định vị trí chỗ trống là loại từ nào. Trong các video tiếp theo mình sẽ chỉ cách xác định từng vị trí trong một câu TOEIC là loại từ nào.

Đầu tiên, trong video này mình sẽ nói đến một vị trí rất hay gặp trong bài thi TOEIC đó là vị trí danh từ chính của cụm danh từ. Vị trí danh từ chính là thế nào? Trước tiên chúng ta cùng xét một loạt ví dụ thực tế trong bài thi TOEIC. Mình sẽ đi từ ví dụ dễ nhất đến ví dụ khó hơn.

Vị trí danh từ chính của cụm danh từ - Ví dụ 1

Câu này phía trước ta thấy có the, mà như ta đã biết, the bắt đầu một cụm danh từ. Ví dụ như the car là cụm danh từ chỉ “cái xe hơi”. Vậy thì ta thấy đây là cụm danh từ, tức là một “cái gì đó”. Thay vì ở đây là the car – “cái xe hơi” thì ở đây là the gì đó – “cái gì đó” chưa biết. Còn phía sau có of. Of thì có thể dịch là “của”. Vậy chỗ này là “cái gì đó của cái gì đó”. Vậy chỗ trống này là một “cái gì đó” nên nó là một danh từ. Vậy ta chọn đáp án B vào vì chữ này có đuôi –tion thì là một danh từ. Rất đơn giản.

Vị trí danh từ chính của cụm danh từ - Ví dụ 2

(Câu 113) Câu này cụng vậy. Thấy the là bắt đầu cụm danh từ. Đây cũng là “cái gì đó của cái gì đó”. Vậy chỗ trống này là loại từ gì? Ta biết là trong một cụm danh từ thì danh từ chính nằm ở cuối dùng. Ví dụ như the new house là một cụm danh từ. Nó nghĩa là “căn nhà mới”. Nguyên cụm này đang nói về căn nhà thì chữ house này – chữ “nhà” này phải là danh từ chính của nó. Còn chữ new – chữ “mới” này đứng phía trước để mô tả cho nó. Nó ngược lại so với tiếng Việt. Tiếng Việt thì nằm sau còn tiếng Anh thì nằm trước. Vậy rõ ràng trong tiếng Anh thì danh từ chính nằm sau cùng một “cái gì đó”.

Để mình cho các bạn thêm một vài ví dụ. Ví dụ như những chữ này.

Ví dụ vị trí danh từ chính
Ta thấy những cụm danh từ này cho dù ngắn hay dài thì danh từ chính của nó luôn nằm ở sau cùng. Còn những chữ phía trước thì dùng để mô tả cho nó. Cho nên mỗi lần bạn làm bài TOEIC mà gặp một cụm “cái gì đó” thì biết sau cùng của nó là một danh từ làm danh từ chính.

Vậy suy ra chỗ trống ở câu kia ta chọn danh từ vào. Đáp án là A vì có đuôi danh từ -tion. Còn chữ largest này thì chữ để mô tả cho danh từ chính phía sau giống chữ new này.

Vị trí danh từ chính của cụm danh từ - Ví dụ 3

Câu này cũng giống vậy. The là bắt đầu cụm danh từ. “cái gì đó của cái gì đó”. Chỗ này nằm cuối “cái gì đó” thì ta chọn danh từ vào giống lúc nãy. Đáp án là B vì đuôi -ment là đuôi danh từ. Còn chữ quality này là để mô tả cho danh từ chính phía sau. Tức là “cái gì đó có tính chất gì đó của cái gì đó”.

Vị trí danh từ chính của cụm danh từ - Ví dụ 4

Câu này không có the nhưng có an. An nghĩa là “một”. Rõ ràng nó cũng bắt đầu một cụm danh từ. Thì đây là “một cái gì đó”. Phía sau thì không có of nhưng có in, nghĩa là “trong”. Vậy ở đây là “một cái gì đó trong cái gì đó”. Vị trí này là cuối một “cái gì đó” nên nó là một danh từ chính. Vậy ta chọn –tion vào.

Vị trí danh từ chính của cụm danh từ - Ví dụ 5

Câu này ta thấy phía trước có his. His nghĩa là “của anh ấy”. Ta thấy his sẽ bắt đầu một cụm danh từ. Ví dụ như his new house là “căn nhà mới của anh ấy”. Vậy chỗ này ta thấy nó bắt đầu một cụm danh từ. Tức là “cái gì đó của anh ấy”. Phía sau ta có and, nghĩa là “và”. Vậy thì đây là “cái gì đó của anh ấy và cái gì đó”. Vậy ta thấy chỗ trống nằm cuối một “cái gì đó”, nó phải là danh từ chính. Ta chọn C vào vì có đuôi danh từ -tion.

Vị trí danh từ chính của cụm danh từ - Ví dụ 6

Câu này thì phía trước bạn thấy có một chữ viết hoa rồi phía sau nó có ‘s. Mà ta biết ‘s có nghĩa là “của ai đó”. Ví dụ như mình nói Tom’s house nghĩa là “nhà của Tom”. Thì bạn thấy rõ ràng mỗi lần mình gặp một chữ có ‘s thì nó bắt đầu một cụm danh từ. Vậy thì ở đây là “cái gì đó của Kevin”. Mà phía sau có dấu phẩy thì cái thứ này nó kết thúc tại đây. “Cái gì đó của Kevin” “phẩy”. Chỗ này nằm cuối một “cái gì đó” thì là danh từ chính. Ta chọn đáp án D vì chữ có đuôi –ance là danh từ.

Thì những ví dụ vừa rồi là những câu mà chỗ trống cần một danh từ chính của cụm danh từ. Chúng ta thấy làm những câu này rất dễ. Chúng ta không cần biết từ vựng cũng làm được.

Bạn để ý là mình chỉ cần làm ba bước đơn giản. Ví dụ bạn gặp một câu trong bài thi TOEIC và nó chỗ trống nằm ở đây rồi và ở dưới là 4 đáp án khác nhau, thì bạn làm 3 điều sau:

Ba bước chọn danh từ chính

Thứ nhất, bạn cần phải biết chỗ nào nó đang bắt đầu một “cái gì đó”.

Thứ hai, bạn cần biết chỗ nào mà “cái gì đó” nó kết thúc.

Thứ ba, cũng quan trọng không kém là phải biết trong các đáp án, chữ nào là danh từ.

Trong video bài giảng tiếp theo mình sẽ tổng hợp cho các bạn tất cả dấu hiệu thường gặp trong bài thi TOEIC để giúp các bạn biết chỗ nào là bắt đầu một “cái gì đó” và chỗ nào mà “cái gì đó” nó kết thúc. Và mình sẽ nói qua những đuôi danh từ thường gặp trong bài thi TOEIC.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com