Bài 40: khi nào chọn động từ?

Bạn đã biết khi nào chọn danh từ, tính từ và trạng từ rồi. Vậy còn khi nào chúng ta chọn động từ? Hãy cùng xem video này nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com