Bài 20: tính từ thường vs. tính từ V-ing / V-ed

Bạn chưa biết phải làm sao khi gặp cả tính từ thường (tive, ful, able, al…) và cả tính từ dạng V-ing/V-ed? Trong video này thầy Duy sẽ chỉ cho bạn.


Lời thoại của video:

Trong các bài trước mình có nói với các bạn là mỗi lần bạn thấy chỗ trống cần một tính từ thì bạn chọn những chữ có đuôi tính từ điền vô. Ta có những đuôi tính từ thường gặp như -ive/ -ful/ -able/ -al… Những chữ có đuôi thế này mình gọi là tính từ thường. Khi gặp những chữ có đuôi này thì bạn chọn vào vị trí tính từ.

Nhưng mình cũng có nói là động từ dạng V-ed à động từ dạng V-ing cũng có thể đóng vai trò tính từ. Vậy trong bài thi TOEIC nếu gặp những trường hợp như sau thì bạn làm sao?

Ví dụ như ở đây biết là cần tính từ, mà đáp án vừa có tính từ thường (là những chữ có đuôi –ive/ -ful/ -able/ -al…) và vừa có động từ dạng V-ing thì làm thế nào? Ví dụ như câu sau:

Ta thấy chỗ trống nằm sau động từ to be thì bạn biết nó đang cần tính từ. Nhìn vào đáp án ta thấy có câu (C) advantageous là đuôi -ous (đuôi tính từ thường hay gặp). Có câu (D) advantaging là động từ dạng V-ing cũng có thể đóng vai trò là tính từ. Vậy thì ta chọn đáp án nào?

Nếu gặp trường hợp mà đáp án vừa có tính từ thường vừa có động từ dạng -ed đóng vai trò tính từ thì chúng ta chọn đáp án nào? Ví dụ như câu này:

Câu này bạn phải biết cấu trúc. Thì cấu trúc ở đây là động từ to take (để làm gì đó) với những cái gì đó. Ở đây … steps là cụm danh từ. Trong đó chữ steps ở cuối cụm danh từ là danh từ chính. Trước danh từ chính ta chọn tính từ (như mình đã nói nhiều ở những bài trước). Đáp án có (C) preventive là đuôi -ive (đuôi tính từ thường). Lại có (D) prevented là động từ dạng -ed cũng có thể đóng vai trò tính từ. Chúng ta chọn đáp án nào?

Nếu gặp trường hợp đáp án vừa có tính từ thường mà vừa có V-ing thì bạn nhớ điều này. Theo như thống kê của mình sau khi đếm tất cả những câu có phân biệt giữa tính từ thường và tính từ dạng V-ing trong 81 đề TOEIC thì 100% là chọn tính từ thường hết luôn, không có câu nào chọn V-ing cả. Cho nên bạn đừng lo. Khi đi thi gặp những trường hợp này thì bạn cứ chọn tính từ thường điền vào.

Lý do cho việc này rất hợp lý về ngữ pháp. Ví dụ ta có một cụm danh từ: an … woman. Nếu người ta đã có một tính từ thường đuôi -ive như thế này: attractive (lôi cuốn, cuốn hút), thì người ta sẽ không dùng dạng V-ing nữa. Vì nghĩa như nhau (đây là một người phụ nữ lôi cuốn, cuốn hút). Rồi còn tính từ dạng V-ing là người phụ nữ làm hành động lôi cuốn (bài trước mình có nói), thì người ta dùng dạng tính từ thường chứ người ta không dùng V-ing.

Sẽ có những trường hợp như là: an … book. Có tính từ dạng V-inginteresting, nghĩa là thú vị (cuốn sách này thú vị, thu hút người ta). Thì mỗi lần dùng V-ing như vậy, người ta sẽ không dùng tính từ đuôi thường là interestive vì nó không tồn tại. Từ này không xuất hiện trong tiếng Anh.

Lý do cho việc này là tính từ sẽ có những cách hình thành khác nhau. Một khi tính từ đã có đuôi -ing thì người ta sẽ không dùng đuôi tính từ thường nữa. Dựa vào lúc hình thành tiếng Anh thì sẽ có những chữ có ngữ âm khác nhau và người ta thêm những đuôi khác nhau cho nó để đọc cho thuận miệng. Tùy vào cách phát âm của từng chữ mà có những đuôi nhất định cho nó. Cho nên trong bài thi TOEIC bạn sẽ chỉ gặp hai trường hợp. Một là đáp án chỉ có tính từ dạng -ing và không có tính từ dạng khác, thì bạn chỉ việc chọn đáp án V-ing vô. Hai là đáp án có cả hai loại này thì bạn ưu tiên chọn loại tính từ thường vì người ta không dùng V-ing. Cho nên khi thi TOEIC nếu gặp hai đáp án này đấu với nhau thì cứ chọn tính từ thường, không chọn tính từ dạng V-ing.

Còn nếu gặp trường hợp có một tính từ thường và một tính từ dạng -ed thì sao? Trường hợp này lại khác một xíu. Mình đếm tất cả những câu như vậy thì tính từ thường đúng 74%, còn 26% còn lại là tính từ dạng -ed (tức là chiếm hơn 1/4, khá là nhiều). Lý do cho việc này là như thế nào?

Ví dụ mình nói một người phụ nữ, người ta có thể dùng tính từ attractive như mình nói ở trên (an attractive woman – một người phụ nữ lôi cuốn). Nhưng ta có thể dùng tính từ dạng -ed luôn vì cũng có nghĩa phù hợp. Bài trước mình có nói tính từ dạng -ed thì có nghĩa là người phụ nữ bị nhận hành động lôi cuốn này, tức là người phụ nữ bị ai đó lôi cuốn. Tùy vào nghĩa mà đáp án (A) có thể đúng hoặc đáp án (B) có thể đúng. Vẫn có trường hợp chọn đáp án là tính từ dạng -ed, nhưng nó sẽ thuộc thiểu số. Lý do là vì đây là những câu ngữ pháp. Ý đồ của tác giả ra đề chỉ là muốn các bạn biết chỗ này có phải chọn tính từ hay không, và muốn kiểm tra xem bạn có biết những đuôi này là những đuôi tính từ hay gặp không. Chứ không bắt các bạn phải biết nghĩa những câu này. Nếu muốn biết nghĩa thì nó sẽ đưa sang những câu như thế này:

Đây là những câu từ vựng. Đáp án là những tính từ khác nhau luôn thì mới là kiểm tra việc hiểu nghĩa của các bạn. Lúc đó nó trở thành câu từ loại chứ không phải câu ngữ pháp. Cho nên đa số các đáp án tính từ thường là đúng. Người ta muốn đơn giản hóa cho các bạn, tức là kiểm tra ngữ pháp thôi chứ không cần xét nghĩa.

Nhưng mà đi thi gặp trường hợp này thì bạn vẫn cứ làm như sau. Tức là vừa vô thì vẫn xét nghĩa trước. Nếu nghĩa của nó ở đó là bị động (áp dụng phương pháp bài trước mình nói), tức là danh từ đang nói đến bị nhận hành động này thì chọn tính từ dạng V-ed. Còn không thì chọn tính từ thường. Còn nếu không biết nghĩa thì bạn chọn (đoán đại) tính từ thường vì nó hay đúng.

Tóm lại khi đi thi TOEIC, những trường hợp chọn tính từ là những trường hợp như sau thì bạn làm thế nào?

Các đáp án chỉ có một tính từ thường thì dĩ nhiên chọn tính từ thường.

Các đáp án chỉ có một động từ dạng V-ing thì chọn V-ing.

Các đáp án chỉ có một động từ dạng V-ed thì chọn V-ed.

Các đáp án vừa có tính từ thường vừa có V-ing thì không chọn V-ing bất kể trường hợp nào (như lúc nãy mình đã nói).

Các đáp án vừa có tính từ thường vừa có động từ dạng -ed thì bạn coi nghĩa trước. Nếu V-ed đúng nghĩa thì chọn V-ed. Còn không biết nghĩa thì ưu tiên chọn tính từ thường.

Qua bài sau mình sẽ làm một vài ví dụ.

Bình Luận