Bài 19: ví dụ phân biệt tính từ V-ing và V-ed – P2

Thêm vài ví dụ khó hơn cho dạng câu phân biệt giữa tính từ V-ing và V-ed (tiếp nối video trước).


Lời thoại của video:

Câu 110

Phía trước có the là chỗ bắt đầu cụm danh từ, và ở sau là dấu chấm hết câu. Cost là danh từ chính, trước danh từ chính thì rõ ràng ta cần chọn tính từ. Ta lại thấy bốn đáp án chỉ có động từ dạng -ed(C) estimated và động từ dạng V-ing(D) estimating mới có thể đóng vai trò là tính từ thôi. Chúng ta lại phân biệt bằng cách áp dụng 4 bước này:

Đầu tiên, tính từ này đang mô tả cho danh từ cost.

Bước thứ hai đó là tính từ này hình thành từ động từ estimate.

Bước thứ ba là coi nghĩa. Cost nghĩa là chi phí. Động từ estimate nghĩa là ước tính, cũng là một động từ quan trọng.

Bây giờ ta xem danh từ này làm chủ hành động này hay là nó bị nhận hành động  này. Rõ ràng ta không thể nói chi phí làm hành động ước tính được vì chi phí không biết gì hết để mà ước tính. Chi phí đó phải được người ta ước tính. Người ta ước tính chi phí này nên nó phải nhận hành động này. Danh từ bị nhận hành động đó thì ta chọn dạng -ed làm tính từ. Đáp án là (C) estimated. Tức là chi phí được người ta ước tính.

Câu 124

Ta thấy cấu trúc của nó ở đây là một cụm danh từ (tên tổ chức được viết hoa), suy ra offers sẽ là động từ (tổ chức đó nó làm gì đó). Phía sau có chữ for nghĩa là cho. Nguyên đoạn … opportunities là cụm danh từ (làm gì đó với những cái gì đó cho cái gì đó). Opportunities là danh từ chính, trước danh từ chính ta cần một tính từ. Động từ dạng -ed và dạng V-ing có thể làm tính từ ở đây. Ta lại làm theo bốn bước như thế này:

Tính từ này rõ ràng đang mô tả cho danh từ opportunities.

Tính từ này được hình thành từ động từ nào? Rõ ràng nó được hình thành từ động từ reward.

Bây giờ chúng ta coi nghĩa. Opportunities nghĩa là cơ hội, là một chữ quan trọng trong bài thi TOEIC. Còn chữ reward, danh từ nghĩa là giải thưởng, nhưng khi là động từ thì nó có nghĩa trao thưởng.

Giờ chúng ta chỉ việc coi cơ hội đó làm hành động trao thưởng hay nhận hành động trao thưởng. Bạn thấy rằng không thể nói người ta trao thưởng cho những cơ hội này được vì những cơ hội này không biết gì hết để mà nhận thưởng. Bạn không thể nói là nó nhận hành động này được. Mà trường hợp ngược lại thì nó hợp lý hơn. Cơ hội này trao thưởng cho người ta. Nghe có thể hơi kỳ nhưng bạn phải hiểu rằng ví dụ ở đây là cơ hội việc làm, thì bạn phải biết nắm lấy cơ hội này. Nó sẽ đem lại cho bạn lương cao và nhiều lợi ích hay điều kiện làm việc tốt. Tức là cơ hội này sẽ đem lại cho bạn những lợi ích. Nếu bạn biết chộp lấy nó thì nó sẽ thưởng cho bạn. Nó sẽ đem lại cho bạn những cái bạn mong muốn. Tức là cơ hội làm chủ hành động thưởng nên ta chọn V-ing đóng vai trò tính từ: đáp án (D) rewarding. Trong tiếng Việt bạn có thể dịch ra là những cơ hội quý báu, đáng giá, hoặc những cơ hội đem lại nhiều lợi ích.

Câu 122

Chỗ trống sau động từ to be đang cần một tính từ. Ta lại thấy chỉ có -ing -ed mới có thể đóng vai trò tính từ ở đây thôi. Và lại làm theo 4 bước:

Tính từ rõ ràng đang mô tả cho danh từ Ms. Jespersen.

Thứ hai là nó hình thành từ động từ please.

Thứ ba là coi nghĩa. Ms. Jespersen là tên người, tên một bà nào đó. Động từ please nghĩa là làm cho người ta vui, làm cho ai đó cảm thấy vui lên.

Tiếp theo ta xem người này làm người ta vui hay người ta làm bà ta vui. Bạn phải xem thêm nghĩa ở phía sau chứ chỉ xem nghĩa ở đầu thì không thể làm được. Bạn đọc tiếp phía sau có từ accept nghĩa là chấp nhận (những chữ này quan trọng nên bạn phải biết). Chấp nhận cái gì ở đây? Chấp nhận invitation (thư mời) của bạn. Tức là bà này chấp nhận lời mời của bạn, bạn mời bà ta. Vậy thì rõ ràng bà này đang vui. Bạn mời bà này đi đâu đó thì tức là bạn làm cho bà ta vui. Bà ta được làm cho cảm thấy vui lên vì được mời dự cái gì đó. Cho nên bà ta nhận hành động này. Vì vậy ta chọn (D) pleased là động từ dạng -ed.

Câu 152

Câu này lại là sau động từ to be, nên chỗ trống đang cần một tính từ. Bốn đáp án chỉ có động từ dạng -ed -ing mới có thể làm tính từ. Chúng ta lại làm theo 4 bước:

Đầu tiên tính từ này mô tả cho danh từ gì? Nhìn phía trước ta thấy this movie làm hành động gì đó để có tính chất này. Tức là tính từ này đang mô tả cho this movie.

Thứ hai, rõ ràng tính từ này hình thành từ động từ please.

Bây giờ ta lại xem nghĩa. Movie rõ ràng là bộ phim, ai cũng biết. Động từ please là làm cho người ta cảm thấy vui.

Vậy thì ta có phim này làm cho người ta vui hay người ta làm cho phim này vui. Rõ ràng không thể nói là người ta làm cho phim này cảm thấy vui được. Vì phim này không phải người nên không cảm thấy vui được mà ngược lại mới đúng. Cái phim này làm cho mọi người cảm thấy vui. Phim này hay, người ta coi thấy vui. Tức là nó làm chủ hành động này. Vậy nên ta chọn tính từ dạng V-ing(A) pleasing.

  • Lâm Trọng Thi viết:

    152. This movie is supposed to be pleasing TO THE EYES.
    Thưa thầy, cho em hỏi, sau vị trí Tính Từ pleasing là cộng với CỤM GIỚI TỪ, ngữ pháp của nó là vậy, phải không thầy? Em chưa rõ vấn đề này. Em cám ơn Thầy!
    HOẶC câu sau: She is happy TO HELP you.

Bình Luận