Bài 41: ví dụ cho vị trí trước cụm danh từ

Vài ví dụ cho dạng câu chọn động từ khi chỗ trống nằm ngay trước một cụm danh từ.

 

Những video liên quan

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com