Bài 9: V-ing hiếm khi làm danh từ chính

Cách làm bài khi thấy chỗ trống chọn danh từ nhưng đáp án có V-ing. Khi nào chọn danh từ thường? Khi nào chọn V-ing?


Lời thoại của video:

Trong các bài trước, mình đã hướng dẫn cách làm bài khi ta biết chỗ trống cần một danh từ chính, nhưng trong đáp án có đến hai danh từ. Mình đã nói đến việc phải phân biệt giữa danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật. Mình cũng đã nói đến việc phân loại giữa danh từ số nhiều và danh từ số ít. Thì hôm nay mình sẽ nói qua một loại khác nữa, đó là phân biệt giữa một danh từ thường và một danh từ V-ing, bởi vì V-ing cũng có thể đóng vai trò là danh từ. Gặp trường hợp này chúng ta làm như thế nào? Trong bài này mình sẽ nói cho các bạn biết cách làm bài khi đáp án có V-ing.

Ví dụ như câu sau:

Câu này ta thấy phía trước có động từ have expressed (đã làm gì đó) chia ở thì hiện tại hoàn thành. Phía sau có chữ to nghĩa là đến/đối với. Vậy cấu trúc ở đây là đã làm gì đó với cái gì đó đối với cái gì đó. Thì trong chỗ trống phải là một danh từ. Đáp án có (D) opposition, đuôi -tion là đuôi danh từ bình thường; có (B) opposing là động từ dạng V-ing có thể đóng vai trò là danh từ.

Như câu này nữa:

Phía trước có chữ a (là một), phía sau là một động từ dạng -ed (caused). Ta có một cái gì đó đã làm gì đó. Chỗ trống ở cuối cụm danh từ sẽ là danh từ chính. Thì đáp án có câu (C) cancellation là một danh từ bình thường. (A) canceling là một động từ dạng V-ing, có thể đóng vai trò là danh từ.

Những trường hợp này chúng ta xử lí như thế nào? Đầu tiên mình phải cho bạn một số ví dụ:

The development là việc phát triển, là một danh từ, new methods là những phương pháp mới. Đây là việc phát triển những phương pháp mới.

Dưới này thì the developing dùng V-ing, đóng vai trò là danh từ.

Câu hỏi đặt ra là có bao giờ người ta nói như vậy không? V-ing có thể đóng vai trò là danh từ chính của cụm danh từ không? Thì câu trả lời là có. Người ta dùng development và cũng có dùng developing. Nhưng cách dùng development chiếm đại đa số và thường thì người ta chỉ dùng cách này. Còn developing rất hiếm khi dùng mặc dù có dùng được.

Thường thì V-ing đóng vai trò là danh từ được dùng như thế này:

They talked about developing new methods.

(Họ đã nói về việc phát triển những phương pháp mới.)

Developing new methods is important.

(Việc phát triển những phương pháp mới thì rất quan trọng)

Bạn thấy V-ing mà đóng vai trò danh từ, thứ nhất là thường sẽ không có the/a/an ở phía trước, thứ hai là thường đi liền với cụm danh từ phía sau chứ không tách ra bởi một giới từ. Nói tóm lại là thường như vậy, chứ ít khi nó đứng ở vị trí danh từ chính trong cụm danh từ.

V-ing rất hiếm khi làm danh từ chính của một cụm danh từ.

Ví dụ như hai câu lúc nãy bạn gặp trong bài thi TOEIC:

Bạn đừng chọn V-ing để điền vào chỗ trống mà chọn danh từ thường thôi (danh từ đuôi -tion). Hay nếu có những đáp án đuôi -ment/ -ance/ -or/ -er/ -ty thì bạn chọn vào, chứ đừng chọn danh từ V-ing.

Bạn để ý mình nói V-ing rất hiếm khi làm danh từ chính của cụm danh từ, chứ không phải là không bao giờ. Tức là có những trường hợp nó có thể làm như vậy. Câu hỏi đặt ra là khi nào chọn V-ing làm danh từ chính?

Ví dụ như câu sau, đây là một câu lấy ra trong đề thi TOEIC:

Phía trước có the, là bắt đầu một cụm danh từ. Phía sau có will (sẽ làm gì đó). Vậy đoạn này nghĩa là cái gì đó có tính chất gì đó sẽ làm gì đó. Rõ ràng ở chỗ trống là một danh từ chính. Có đáp án (B) builder là danh từ chỉ người. Đáp án (D) building là một động từ dạng V-ing. Thì ở đây đáp án đúng lại là đáp án (D),V-ing chứ không phải danh từ thường kia. Vì trong câu này V-ing đúng nghĩa. Chúng ta có chữ build nghĩa là xây dựng, builder là người xây dựng, building nghĩa là toà nhà. Chữ construction cũng có nghĩa là việc xây dựng. Vậy thì ở đây, câu này có nghĩa là việc xây dựng toà nhà mới sẽ bắt đầu. Cho nên bạn thấy chữ building hợp nghĩa ở đây, còn builder (người xây dựng) thì không đúng. Trong bài thi TOEIC sẽ có những câu như thế này nhưng rất ít. Những câu như thế này bạn cần biết nghĩa thì mới làm được và rất là hiếm gặp. Bởi vì bản chất đề thi TOEIC là những câu từ loại như thế này. Người ta dùng để kiểm tra ngữ pháp. Nếu V-ing có thể đúng và danh từ kia cũng có thể đúng, chỉ dựa vào ngữ pháp thì bạn không thể nào phân biệt được. Nó đòi hỏi bạn phải xét nghĩa như câu này và phải biết nghĩa của chúng. Như vậy nó đã thành câu từ vựng chứ không phải câu ngữ pháp nữa. Nên tuyệt đại đa số những câu ngữ pháp từ loại như vậy rất ít khi cho một đáp án V-ing mà đúng nghĩa. Thường là đáp án danh từ sẽ đúng.

Để các bạn yên tâm, mình sẽ đưa ra dẫn chứng về số liệu sau đây.

Mình đã thống kê cụ thể 81 đề TOEIC, bao gồm những đề mô phỏng đề thi thật và cả những đề thi thật cũ. Kiếm hết tất cả câu mà chỗ trống là danh từ chính và đáp án có V-ing tổng cộng là 123 câu. Trong 123 câu đó mình đếm chỉ có 6%, chính xác là 5.6% chọn V-ing. Còn lại 94% không chọn V-ing. Nên bạn cứ yên tâm vì V-ing rất hiếm khi đứng ở vị trí danh từ chính.

Nói tóm lại khi đi thi TOEIC mà gặp một cụm danh từ như thế này, biết chỗ trống cần một danh từ chính thì đừng chọn V-ing mà hãy chọn danh từ bình thường.

Trong bài thi TOEIC bạn có thể gặp những câu như sau:

Phía trước có the là cụm danh từ. Phía sau có on, nghĩa là trên. Vậy thì ở đây là cái gì đó ở trên cái gì đó. Trong chỗ trống phải là danh từ. Ta thấy đáp án (C) effected là động từ ở dạng -ed, và động từ dạng -ed không bao giờ làm danh từ. Đáp án (D) effective là đuôi tính từ -ive, không phải danh từ nên chúng ta không chọn. Còn lại hai đáp án (A)(B) thì đa số các bạn sẽ thấy đáp án (A) giống như một động từ nguyên mẫu, (B) là động từ dạng V-ing, còn (C) là động từ dạng -ed. Thì suy ra (A) là một động từ dạng nguyên mẫu, còn (B) là động từ dạng V-ing có thể đóng vai trò là danh từ. Nên nhiều bạn sai ở những dạng câu như thế này là do chọn động từ dạng V-ing vào. Bạn nhớ lại nguyên tắc là V-ing rất hiếm khi làm danh từ chính của một cụm danh từ. Nên chúng ta dứt khoác đừng chọn V-ing nếu không biết nghĩa. Vậy thì chọn đáp án nào? Chúng ta có đáp án (A) mặc dù nhìn nó giống động từ. Nhưng bạn phải biết là trong tiếng Anh rất nhiều chữ vừa là động từ vừa là danh từ, đặc biệt những chữ ngắn như thế này.

Mình ví dụ ngay trong câu này luôn để các bạn thấy. Chúng ta có chữ ship: động từ là giao hàng còn danh từ nghĩa là tàu thuyền. Hoặc là như chữ impact: danh từ nó là sự tác động, nhưng động từ là tác động hay ảnh hưởng đến cái gì đó. Chữ này vừa là danh từ vừa là động từ. Hoặc như chữ price: danh từ là giá cả, nhưng nó cũng có thể là động từ, nghĩa là định giá. Cho nên trong câu này, bởi vì bạn loại hết các đáp án kia rồi, nên đáp án (A) mặc dù nhìn giống động từ nhưng bây giờ bạn phải hiểu là nó còn có thể đóng vai trò là danh từ nữa. Nó là một danh từ giống như những danh từ có đuôi -tion/ -ment/ -ty. Chữ effect bây giờ thuộc nhóm các danh từ thường luôn, nên nó được nằm ở vị trí đó. Chứ V-ing thì không đúng.

Tóm lại nếu bạn gặp một câu mà chỗ trống cần chọn danh từ chính, và bạn thấy đáp án có một V-ing, một đáp án giống động từ thì cũng không chọn V-ing mà ưu tiên chọn động từ đó vào.

Mình tóm lại những điều mình nói trong bài này. Khi làm bài thi TOEIC gặp câu từ loại, bạn biết chỗ trống cần danh từ chính mà bạn không biết nghĩa, chỉ biết ngữ pháp thì nhất quyết không chọn V-ing mà chọn đáp án khác điền vào.

  • Thanh Lâm viết:

    Ở ví dụ cuối cùng, nếu chọn effecting về mặt ngữ pháp là hoàn không sai, nhưng do cách đặt câu như vậy người ta ít dùng, nên mình chọn danh từ thường effect đúng không ạ?

  • Nguyễn Mai viết:

    thầy ơi cho em hỏi: cụm danh từ Studying the Statistical Distribution of word và Studying Statistical Distribution of word (không có chữ THE) thì cái nào đúng ạ
    Em cảm ơn thầy.

Bình Luận