Bài 5: danh từ chỉ người / chỉ vật – P1

Ta làm như thế nào khi biết cần chọn danh từ, nhưng có hai đáp án đều là danh từ, một danh từ chỉ vật, một danh từ chỉ người, mà không biết nghĩa?


Lời thoại của video:

Chào các bạn.

Trong các bài trước mình đã chỉ cho các bạn cách làm dạng câu danh từ chính.

Mình có nói là mỗi khi thấy trong câu có một cụm danh từ, và chỗ trống nằm cuối cụm danh từ đó thì ở đó phải là một danh từ để làm danh từ chính cho cụm danh từ đó. Lúc đó chúng ta chọn đáp án nào mà là danh từ vào chỗ trống.

Đáp án có hai danh từ
Nhưng trong bài thi TOEIC, sẽ có những trường hợp mà có hai đáp án đều là danh từ. Thì những trường hợp đó chúng ta phải làm như thế nào? Trong những video tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn.

Đầu tiên, trong bài này mình sẽ nói về loại hay gặp nhất trong các trường hợp này. Đó là loại mà hai đáp án một là danh từ chỉ người, một là danh từ chỉ vật.

Ví dụ như câu này.

Ví dụ có danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật
Phía trước câu này ta thấy chữ này nó có to phía trước, tức là “để làm gì đó”. Vậy chữ này là một động từ. Còn phía sau thì ta có until, nghĩa là “cho đến khi”. Vậy thì ở đây là “để làm gì đó với cái gì đó cho đến khi nào đó”. Vậy ở đây rõ ràng là một danh từ.

Nhưng mà trong các đáp án thì (C) có đuôi -er thì là một danh từ chỉ người. Còn đáp án (D) có đuôi -ment thì là một danh từ chỉ vật. Vậy ta phải chọn danh từ nào? Đối với những bạn biết nghĩa thì câu này làm rất nhanh. Tuy nhiên, nếu không biết nghĩa thì ta phải làm như thế nào?

Thì để làm được câu này mà không cần biết nghĩa, thì ta phải biết một nguyên tắc khá quan trọng sau. Mình gọi nguyên tắc này là “danh từ đếm được không đứng trơ trơ”.

Nguyên tắc này là như thế nào thì mình sẽ nói kỹ hơn ở một bài khác.

Bây giờ mình sẽ nói nhanh thôi. Ví dụ như ta có một cụm danh từ mà danh từ chính là chữ car. Nó nghĩa là “xe hơi” thì nó là một danh từ đếm được. Tức là ta có thể nói “một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe…”.

Thì nguyên tắc đó nó nói là nếu một danh từ chính của cụm danh từ mà là danh từ đếm được, thì một là nó phải ở số nhiều. Tức là phải có -s phía sau. Còn nếu không có -s thì nó phải có những chữ như a, an, the, this, my, any… phía trước. Nói chung là phải cần một từ hạn định mà mình đã có nói. Nó mà không có cả hai cái này là sai ngữ pháp.

Danh từ đếm được không đứng trơ trơ

Ví dụ như mình mà nói I will buy white car là sai. Vì chữ car này không có –s phía sau và cũng không có những chữ a, an, the, this, my… ở đầu cụm danh từ. Tức là nó không được đứng trơ trơ như vậy.

Đó là nguyên tắc “danh từ đếm được không đứng trơ trơ”.

Vậy bạn thấy đáp án (C) là danh từ chỉ người. Mà danh từ chỉ người thì chắc chắn là danh từ đếm được. Mà bạn thấy chữ shipper này không có -s phía sau, và phía trước cụm danh từ cũng không có a, an, the, this, my… Tức là nó đang đứng trơ trơ. Tức là nó sai nguyên tắc này. Vậy thì chắc chắn đáp án này sai nên ta loại nó.

Loại danh từ chỉ người shipper vì nó đứng trơ trơ

Còn đáp án (D) thì không phải là danh từ chỉ người. Nó chỉ là một danh từ chỉ vật thôi. Nó có thể là một cái gì đó, một điều gì đó hay một việc gì đó. Thì nó có thể là danh từ không đếm được. Thì danh từ không đếm được nó không phải theo nguyên tắc này. Nguyên tắc này chỉ áp dụng với danh từ đếm được. Tức là (D) có thể đứng trơ trơ. Cho nên nó là đáp án đúng.

Loại danh từ chỉ người nếu đứng trơ trơ

Vậy tóm lại, mỗi khi làm bài thi TOEIC mà bạn gặp một câu như thế này. Chỗ trống đang cần một danh từ chính. Đáp án có một danh từ chỉ người và một danh từ chỉ vật. Nếu bạn thấy danh từ chỉ người không có -s phía sau và đầu cụm danh từ không có a, an, the, this, my… thì bạn loại nó và chọn danh từ chỉ vật vào.

 • thannhung viết:

  Cảm ơn thầy rất nhiều!

 • Thưa thầy em đã học thầy một số bài và em thấy thầy giảng rất hay. Thầy có thể giải thích cho em câu này được chứ ạ.
  To keep distribution costs low, we have selected only two ——— firms for the region.
  (A) ship
  (B) shipment
  (C) shipping
  (D) shipper

  Tại sao đáp án ở đây lại là C ạ?

  • Chỗ đó cần một chữ để mô tả cho danh từ chính firms ở phía sau.
   Cả ba đáp án (B), (C) và (D) đều là có thể là danh từ, nên đều có thể mô tả cho danh từ chính phía sau được.
   Vậy thì ta phải dựa vào nghĩa. (C) shipping nghĩa là “việc giao hàng” nên nó đúng nghĩa.

   ○ two shipping firms
   = hai công ty giao hàng

Bình Luận

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Email: toeicmoingay@gmail.com