Hỏi đáp tiếng Anh

Bạn không hiểu một vấn đề ngữ pháp hay từ vựng tiếng Anh?

Bạn có thắc mắc về một bài tập tiếng Anh hay cần dịch một câu khó?

Hãy đặt câu hỏi ngay để được giải đáp

và nhận thông báo qua email ngay khi có câu trả lời!

Gửi Câu Hỏi

Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: Ngữ pháp
Lọc câu hỏi:Toàn bộCâu hỏi mởĐã giải đápĐã đóngChưa trả lời
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 1 năm trước • 
384 lượt xem0 trả lời0 người thích
Đã giải đápdatle260297@gmail.com đã trả lời 3 ngày trước • 
421 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 5 ngày trước • 
22 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tuần trước • 
46 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 6 tháng trước • 
405 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 1 năm trước • 
1311 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 1 năm trước • ,
700 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 7 tháng trước • 
356 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 8 tháng trước • 
353 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 3 tháng trước • 
196 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 3 tháng trước • 
167 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 3 tháng trước • 
199 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 6 tháng trước • 
328 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 6 tháng trước • 
294 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 7 tháng trước • 
294 lượt xem1 trả lời0 người thích