Dùng where hay which làm đại từ quan hệ?
Hỏi đáp tiếng AnhCategory: Bài tập tiếng AnhDùng where hay which làm đại từ quan hệ?
MaDongSe asked 5 months ago

My parents live in the same house ________ they bought 50 years ago.
A. that
B. which
C. where
D. A and C

Tại sao đáp án lại là D được ạ? Rõ ràng hành động bought tác động vào house, mình phải chọn B mới đúng chứ ạ. Mình nên chọn đại từ quan hệ phù hợp với mệnh đề “they bought …” mới đúng chứ ạ?

Còn nếu dùng where thì phải ghi như sau: This is the house where my parents live. chứ ạ.

Vậy mà em thấy trên mạng cho đáp án và giải thích như vầy:

1 Answers
thầy Duy TOEIC answered 5 months ago

Em nói đúng rồi nhé. Đáp án và giải thích mà em thấy trên mạng là sai.

Em có thể xem thêm giải thích của thầy tại đây:
toeicmoingay.com/hoi-dap/the-place-which-hay-the-place-where

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.