Hỏi đáp tiếng Anh

Bạn không hiểu một vấn đề ngữ pháp hay từ vựng tiếng Anh?

Bạn có thắc mắc về một bài tập tiếng Anh hay cần dịch một câu khó?

Hãy đặt câu hỏi ngay để được giải đáp

và nhận thông báo qua email ngay khi có câu trả lời!

Gửi Câu Hỏi

Lọc câu hỏi:Toàn bộCâu hỏi mởĐã giải đápĐã đóngChưa trả lời
Đã đóngthầy Duy TOEIC đã hỏi 1 năm trước
2628 lượt xem0 trả lời0 người thích
Đã trả lờiTOEIC mỗi ngày đã trả lời 6 ngày trước • 
22 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã trả lờiTOEIC mỗi ngày đã trả lời 6 ngày trước
21 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã trả lờiTOEIC mỗi ngày đã trả lời 7 ngày trước • 
30 lượt xem1 trả lời0 người thích
Câu hỏi mởFacebook Profile photoThọ Mangix đã bình luận 2 tuần trước • 
13147 lượt xem2 trả lời0 người thích
Đã trả lờiTOEIC mỗi ngày đã trả lời 4 tuần trước • ,
120 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã trả lờiTOEIC mỗi ngày đã trả lời 1 tháng trước • 
105 lượt xem1 trả lời0 người thích
Câu hỏi mởkien đã trả lời 1 tháng trước • 
5453 lượt xem2 trả lời0 người thích
Câu hỏi mởFacebook Profile photoPhan Anh đã trả lời 1 tháng trước • 
2399 lượt xem2 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 1 tháng trước • 
198 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 3 năm trước • ,
4758 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tháng trước • ,
211 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tháng trước • ,
256 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 3 tháng trước • 
305 lượt xem0 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tháng trước • ,
243 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tháng trước • 
245 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tháng trước • ,
246 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tháng trước • ,
240 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tháng trước • 
255 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tháng trước • ,
319 lượt xem1 trả lời0 người thích
Đã giải đápthầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tháng trước • ,
297 lượt xem1 trả lời0 người thích