Test 1 – 155-157 A: xác định câu dễ để làm trước

Sửa câu 157 và tiếp tục chỉ cách xác định câu dễ để làm trước, để sắp xếp thời gian trong Part 7.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com