Test 1 – 108-110: trước danh từ chính luôn là tính từ

Câu 108: Dạng câu từ loại. Trước danh từ chính ta luôn chọn đáp án nào đóng vai trò là tính từ.

Câu 109: Dạng câu từ vựng. Realistic goals nghĩa là gì?

Câu 110: Dạng câu từ loại. Sau receive chọn loại từ gì?

Bình Luận

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: 327/30 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.