Bài 27: tránh nhầm lẫn Adv với Adj – P2: trước N

Video này hướng dẫn các bạn cách làm khi phân vân giữa trạng từ và tính từ trước danh từ chính trong một cụm danh từ.


Lời thoại của video:

Trong bài nói về tính từ, mình có nói với các bạn là mỗi lần bạn thấy một cụm danh từ. Danh từ chính nằm ở sau cùng. Rồi ở giữa là tính từ mô tả cho nó. Thì phía trước bạn có thể chọn một tính từ nữa mô tả cho danh từ này luôn.

Nhưng trong bài trạng từ, mình cũng có nói là nếu bạn thấy cụm danh từ giống như vậy. Danh từ chính nằm ở sau cùng. Rồi tính từ nằm ở giữa. Thì phía trước tính từ bạn có thể chọn trạng từ để mô tả cho tính từ này.

Ví dụ như cụm từ sau, their expensive new cars là “những chiếc xe hơi mới, đắt tiền của họ”. Ở đây có tính từ new rồi thêm tính từ expensive nữa để mô tả cho những chiếc xe này: “những chiếc xe đắt tiền”.

Rồi như ví dụ dưới này, their extremely expensive cars – “những chiếc xe hơi mới một cách cực kỳ của họ”. Extremely là một trạng từ để mô tả cho tính từ expensive này, “mới một cách cực kỳ”.

Chúng ta thấy là tùy. Chỗ nào mô tả cho danh từ chính phía sau cùng thì nó là tính từ. Còn chỗ nào mô tả cho tính từ phía sau thì nó là trạng từ. Vậy khi đi thi TOEIC, bạn gặp trường hợp như vậy thì bạn làm sao nếu bạn không biết nghĩa?

Mình thấy profit là danh từ chính ở đây. Large là tính từ thì chỗ trống này chọn loại từ gì khi mà trong đáp án vừa có tính từ vừa có trạng từ. Khi không biết nghĩa thì bạn làm sao? Mình nói các bạn thế này. Mỗi lần bạn gặp trường hợp vừa có đáp án tính từ vừa có đáp án trạng từ thì bạn ưu tiên chọn trạng từ.

Theo thống kê của mình, 93% trường hợp này đúng. Còn những trường hợp mà tính từ đúng hơn thì rất hiếm gặp. Còn một số các trường hợp mà bạn chọn tính từ vào đó, thường chỉ có một đáp án tính từ, không có đáp án trạng từ. Nên bạn có muốn chọn trạng từ cũng không được, buộc bạn phải chọn tính từ thôi. Lý do cho việc này là ý đồ của người ra đề không muốn bắt bạn phải xét nghĩa chỗ trống này mô tả cho tính từ, hay mô tả cho danh từ. Họ không muốn bạn phải xét nghĩa.

Vì nếu mình muốn bắt bạn xét nghĩa thì mình sẽ đưa vào những câu từ vựng. Ví dụ như bốn đáp án là bốn tính từ khác nhau.

Vậy nên đây là những câu từ loại, người ta chỉ muốn kiểm tra ngữ pháp của các bạn thôi. Người ta muốn kiểm tra xem bạn có biết ở chỗ trống này thường chọn trạng từ mô tả cho tính từ hay không. Nên bởi vậy gặp dạng này thì bạn ưu tiên chọn trạng từ. Trạng từ đúng nhiều hơn là vì vậy.

Nói tóm lại, khi bạn gặp trường hợp vị trí chỗ trống này, danh từ chính ở sau cùng, rồi tính từ ở giữa. Chỗ trống này đấu giữa tính từ và trạng từ thì bạn luôn ưu tiên chọn trạng từ. Còn nếu đáp án chỉ có mỗi tính từ thôi thì hiển nhiên bạn phải chọn tính từ.

Chúng ta làm một vài ví dụ.

Như ví dụ lúc nãy, đây là cụm danh từ a large profit – “cái gì đó có tính chất lớn”. Ở chỗ trống ở giữa chữ alarge profit thì bạn ưu tiên chọn trạng từ considerably vào.

Như câu này, đây là cụm danh từ  an … popular cuisine – “một cái gì đó… popular”. Popular – “phổ biến” là tính từ quen thuộc: “cái gì đó có tính chất phổ biến”. Ở đây bạn ưu tiên chọn trạng từ astonishingly vào.

Ví dụ như câu này, the … logistical problems là cụm danh từ. Problems là danh từ chính: “những cái gì đó có tính chất gì đó”. Ở chỗ trống giữa chữ the và logistical problems nếu bạn muốn ưu tiên chọn trạng từ cũng không được vì không có trạng từ. Rõ ràng bạn chọn thêm một tính từ nữa – various để mô tả cho danh từ problems này.

Bình Luận