TOEIC P5 – 6: Động từ thường vs. Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ

Giải bài tập TOEIC phần điền từ.

Khi nào chọn động từ thường, khi nào chọn dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ?

Giải bài tập TOEIC mỗi ngày: https://www.facebook.com/AndyTOEIC

Tạo bởi thầy An Duy – TOEIC 990

  • Hue Ngo Mai viết:

    Xin thầy giải thích rõ hơn giúp em là: Nếu không biết nghĩa thì làm cách nào xác định được “should be tackled” không giải thích cho “the reaseach team”.

    • thầy Duy viết:

      Sau “how” là có một chủ ngữ – vị ngữ nhé em. Cho nên “should be tackled” chắc chắn là vị ngữ của “sensitive issues”.

Bình Luận