TOEIC P5 – 14: trường hợp chọn mệnh đề quan hệ rút gọn – bị động

Động từ dạng V-ed đóng vai trò là mệnh đề quan hệ rút gọn ở thể bị động.

Bình Luận