Test 1 – 158-160 B: thấy chữ ‘phone’ thì ta kiếm cái gì trong bài?

Video sửa câu 159. Trong Part 7, nếu câu hỏi hoặc đáp án có chữ phone/call thì ta kiếm cái gì trong bài?

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com