Test 1 – 172-175 B: cách kiếm chữ đồng nghĩa chỉ ngày tháng

Câu 174. Các bạn hãy nhớ trong Part 7, mỗi lần cần kiếm một chữ chỉ ngày mà không có thì thường kiếm những chữ như tomorrow, yesterday… nhé

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com