Test 1 – 172-175 D: cách dựa vào câu khác để làm mà không cần đọc thêm

Câu 172. Các bạn hãy xem cách dựa vào thông tin đã đọc ở những câu khác để làm một câu khó mà không cần đọc thêm nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com