Test 1 – 196-200 D: cách xác định vị trí của đáp án trong câu khó

Câu 196 và 199. Khi gặp dạng câu khó, các bạn phải có khả năng xác định xem đáp án nằm ở vị trí nào để đọc nhé.

Bình Luận