Test 1 – 196-200 C: dạng câu mục đích

Câu 200. Khi làm dạng câu mục đích, nếu câu đầu mà không chứa mục đích thì ta làm thế nào? Các bạn xem để biết nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com