Test 1 – 186-190 E: cách chọn đáp án mà không cần đọc

Câu 188. Các bạn hãy xem cách suy ra đáp án của một câu khó mà không cần đọc lại trong bài nhé.

Bình Luận