Test 1 – 186-190 D: cách lập luận để suy ra đáp án

Câu 190. Trong Part 7, nhiều câu không ghi rõ trong bài mà đòi hỏi ta phải suy luận. Các bạn xem cách lập luận nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com