Test 1 – 186-190 C: phải đọc kỹ khi thấy đáp án giống trong bài

Câu 189. Các bạn nhớ là trong Part 7, nếu thấy các đáp án giống trong bài thì phải đọc càng kỹ nhé. Đừng thấy giống mà chọn ngay.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com