Test 1 – 181-185 E: dạng câu phải đọc hai bài

Câu 185. Khi làm đến những câu cuối Part 7, các bạn hãy để ý câu hỏi để hiểu câu nào là câu cần phải đọc ở cả hai đoạn nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com