Test 1 – 176-180 D: cách làm dạng câu NOT

Câu 178. Đây là dạng câu NOT – hỏi cái gì không được đề cập trong bài. Các bạn nhớ là dạng câu này thường để làm sau nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com