Test 1 – 176-180 C: những câu cụ thể, dễ làm

Câu 179 và 180. Đây là những câu cụ thể, dễ làm. Các bạn hãy nhớ ưu tiên làm những câu này trước nhé.

Bình Luận