Test 1 – 128: sau more có chọn ngay tính từ?

Nhiều bạn hay có thói quen là thấy sau ‘more’ là chọn ngay tính từ. Bạn hãy nhớ là sau ‘more’ có thể là trạng từ nữa nhé. Vậy ta phải làm cẩn thận như thế nào?

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com