Test 1 – 118: mẹo: chủ động thường có cụm danh từ phía sau

Phương pháp để chọn đại đáp án khi xét chủ động / bị động mà không biết nghĩa.

  • Phạm Thị Khánh Hòa viết:

    Sao câu này theo em đang phân tích thì were là đt to be dùng cho câu bị động với V là divided – được chia=>> doanh thu đã được chia đều cho the founder’s three daughters. Em phân tích thế có đúng k ạ

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com