Test 1 – 168-171 D: kiếm chữ ‘Web site’ trong Part 7

Câu 169. Khi kiếm thông tin ‘Web site’ trong Part 7, các bạn hãy nhớ kiếm luôn địa chỉ trang web như “www.abc.com” nữa nhé.

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com