Test 1 – 129: in addition hay according to?

Dạng câu giới từ. ‘According to’ dùng thế nào? ‘In addition to’ nghĩa là gì? ‘Within’ có đi với V-ing được không?

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com