Test 1 – 145: hai trường hợp của V-ed

Động từ dạng V-ed ngoài trường hợp thì quá khứ đơn thì còn có thể đóng vai trò gì? Phân vân giữa tính từ V-ing và V-ed thì ta làm thế nào?

Bình Luận

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com