Giải đề thi TOEIC thật ngày 15/5/2016 | câu 109-116

109. Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ.
110. Dạng câu từ vựng: the next 10 years = 10 năm tới – có được nói the recent ten years?
111. Câu dạng động từ: vị trí chọn động từ dạng V-ing.
112. Dạng câu từ vựng: specialize in management = chuyên về việc quản lý
113. Dạng câu giới từ: giới từ atat the conclusion
114. Dạng câu từ loại: vị trí chọn tính từ.
115. Dạng câu đại từ: vị trí chọn tính từ sở hữu.
116. Dạng câu từ vựng: every Sunday afternoon = mỗi chiều Chủ Nhật

 • thao viết:

  Decision còn là danh từ không đếm được thưa thầy. Trong từ điển Oxford nói vậy. Nên decision đứng trơ trơ cũng đưuợc ạ.

  VD: The moment of decision had arrived.

  • thầy Duy viết:

   Khi decision có nghĩa là “khả năng quyết định” hoặc là “quá trình quyết định” thì nó là danh từ không đếm được nhé em.

   Còn khi nói là “có quyết định làm gì đó”, tức là ra một quyết định để làm gì đó, thì lúc đó decision là danh từ đếm được, không được đứng trơ trơ (như câu trong bài giảng của thầy).

Bình Luận