Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 1, 144-146

144. a powerful tool = một công cụ mạnh mẽ

145. verify career details = xác minh những chi tiết về sự nghiệp

146. Chọn dạng động từ nào giữa shortshortingshorten và shortened? Chọn chủ động hay bị động?


Lời thoại của video:

Xin chào các bạn. Chúng ta hãy cùng làm 3 câu tiếp theo trong phần 6.

Câu 144

Ta có (A) (B) (C) (D) là 4 danh từ. Có a ở đây là một cái gì đó, nên ta hiểu chỗ trống là một danh từ. Ta xem danh từ này chịu ảnh hưởng của cái gì trong câu. Ta có động từ to be are (cái gì đó là cái thứ mà chúng ta cần chọn vô chỗ trống). Ta xem cái gì ở phía trước. Firm tức là công ti, nó cũng giống như company. Một công ti làm cái gì đó ở phía trước mà chúng ta chưa biết. Thì những công ti này nó là một cái gì đó cho nhiều công ti, để kiếm cái gì đó (mặc kệ khúc ở phía sau), ở đây là tìm kiếm những cái professionals. Professional là chuyên nghiệp (tính từ), nhưng ở đây ta có -s ở phía sau nên nó là danh từ, nghĩa là những người chuyên viên. Ta xem lại cả câu: Những công ti gì đó đang là một cái gì đó cho nhiều công ti để mà kiếm những người chuyên viên. Chúng ta có thể loại được đáp án nào chưa? Thì chúng ta cùng xem.

(B) behavior là cách hành xử. Không thể nào mà những công ti là cách hành xử cho những công ti khác được. (C) content là nội dung. Chúng ta cũng loại luôn vì không thể nào nói là nội dung ở đây. Chúng ta có (A) tool nghĩa là công cụ, nên có thể là đáp án. (D) reason là lý do, cũng có thể là đáp án. Vậy thì chúng ta phải biết headhunting ở đây là gì. Chúng ta phải biết nghĩa của nó xem những công ti này là công ti gì. Ta có head là cái đầu, hunt là đi săn. Vậy ở đây ta hiểu là những công ti săn đầu là những cái gì đó cho những công ti này để giúp kiếm được những ngời chuyên viên. Ta hiểu là những công ti tuyển dụng. Thế nên ta chọn (A) tool. Nó là một cái công cụ vì nó giúp những công ti này.

Câu 145

Ta có (A) (B) (C) (D) là 4 động từ (to do something). Ta xem 4 động từ này tác động lên cái gì trước đã. Career details là những chi tiết về sự nghiệp. Làm gì với những chi tiết về sự nghiệp đây? Ta xem thử loại được đáp án nào chưa. Đầu tiên ta thấy (A) verify (xác nhận) có thể là đáp án, xác nhận những chi tiết về sự nghiệp. (B) feature nghĩa là bao gồm, đại khái là bao gồm cái gì đó như một phần đặc biệt. Ví dụ mình nói câu này: This movie features Brad Pitt. Phim này có Brad Pitt đóng như một phần đặc biệt. Tức là đóng vai chính chẳng hạn. Cách dùng của feature nó là như vậy. (C) condense là một từ rất hiếm thấy trong TOEIC. Trong bài thi TOEIC thường có những chữ rất lạ như thế này. Nếu bạn có những từ hợp nghĩa hơn rồi và bạn không biết nghĩa của những từ này thì bạn có thể loại nó. (D) notify là thông báo. Nó luôn đi với ai đó (notify somebody chứ không được notify something). Nên chúng ta loại luôn notify vì phía sau là something chứ không phải người. Còn lại verifyfeature. Có thể là xác nhận những chi tiết hoặc bao gồm những chi tiết. Thì chúng ta coi cái danh từ thực hiện hành động này là ai. Chúng ta có headhunter (những người tuyển dụng) sẽ liên lạc (will contact) với những candidates (từ quan trọng trong bài thi TOEIC chúng ta phải biết, nghĩa là ứng cử viên) trong danh sách đó (ta hiểu những người này đang tuyển dụng nên họ gọi đến) để họ xác minh những chi tiết về sự nghiệp. Không thể nào nói họ bao gồm được. Đây là những người xin việc nên không thể nói những người xin việc mà bao gồm chi tiết được. Thế là chúng ta chọn câu (A) verify ở đây.

Câu 146

Đây là câu từ loại. Chúng ta xem thử có cái gì ở đây. Trước tiên câu (A) ta có tính từ short, nghĩa là ngắn. Câu này chúng ta còn có (D) shorten. Ta hiểu short là tính từ, nhưng khi thêm -en vào (một đuôi động từ) thì shorten sẽ là động từ có nghĩa là làm ngắn lại. Ví dụ như mình có wide là rộng. Thêm -en vào sau thành widen là làm cho rộng ra. Chúng ta có tính từ (B) shorting là tính từ thêm -ing vào. Không hợp lý nên chúng ta không chọn câu này. Có thể short cũng có nghĩa là động từ và thêm -ing ở đây được, nhưng short mà là động từ thì mình chưa bao giờ nghe qua. Có thể là một cái nghĩa gì đó rất hiếm gặp nên chúng ta không cần để ý nó làm gì. Và dưới đây chúng ta có động từ shortened ở dạng -ed và dạng nguyên mẫu. Thì cái này chúng ta chọn được cái gì?

Trước tiên chúng ta xét có thể là tính từ được không. Ở phía sau có down là trạng từ, nên nó chỉ đi được với động từ mà thôi. Ví dụ mình nói go down là đi xuống, step down là bước xuống. Không thể nào có tính từ phía trước động từ. Cho nên chúng ta loại tính từ short này đi. Chúng ta còn shortened dạng -edshorten dạng nguyên mẫu. Sau động từ to be không bao giờ là động từ nguyên mẫu cả. Nên ta hiểu ở đây phải chọn động từ thêm -ed thể bị động. Cái danh sách này sẽ bị rút ngắn xuống còn lại cái gì đó.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận