Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 127

Chọn từ loại nào giữa economical, economy, economisteconomize?
Use có phải lúc nào cũng nghĩa là “sử dụng”?


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án là 4 từ loại khác nhau. Ta cần xét ngữ pháp để biết ở đây chọn loại từ gì. Nhiều bạn làm sai câu này là do chọn đáp án (B) (C). Vì sau chỗ trống có chữ use, bạn thường dịch là sử dụng. Nên phía trước bạn nghĩ là chọn một danh từ (cái gì đó). Cái gì đó nó làm hành động sử dụng này.

Cụ thể là các bạn thường chọn câu (B) economy, nghĩa là nền kinh tế. Nền kinh tế của cái gì đó sử dụng cái gì đó. Hoặc là bạn chọn (C) economist (danh từ chỉ người), nghĩa là nhà kinh tế. Nhà kinh tế sử dụng cái gì đó. Nhưng làm như vậy thì sai rồi. Chữ use ở đây chưa chắc là động từ nên chúng ta coi lại coi nó là loại từ gì. Use là sử dụng. Phía sau là giới từ of. Phía sau đó nữa là một cụm danh từ (office space).

Ở đây có phải là sử dụng không gian văn phòng không? Không phải. Nếu nói sử dụng laptop thì nói như vầy: I use the laptop. Tôi sử dụng cái laptop. Tôi sử dụng, rồi phía sau là cụm danh từ laptop. Tức là động từ sử dụng ngay đây rồi ngay phía sau là cụm danh từ the laptop luôn. Chứ ở giữa không thể có giới từ of. Không thể nói I use of the laptop được. Chưa bao giờ nghe như vầy. Ở đây không cần giới từ như vậy. Tương tự nếu bạn muốn nói là sử dụng không gian văn phòng thì bạn phải nói là: They use office space. Họ sử dụng không gian văn phòng. Nó đứng liền nhau chứ không thể có giới từ of ở giữa được. Có giới từ of ở đây thì chúng ta phải hiểu theo cách khác. Chúng ta phải hiểu như thế nào? Of là một giới từ. Công dụng của giới từ thường là để nối hai cụm danh từ với nhau. Ví dụ mình nói: The door of the house. Of ở đây nghĩa là của. Rõ ràng là cái cửa của căn nhà. Hoặc một ví dụ khác: The installation of the software. Sự cài đặt liên quan đến phần mềm. Of hoặc những giới từ khác thường hay dùng để nối hai cụm danh từ với nhau. Cho nên ở đây phía trước sẽ là một cụm danh từ:

Cái gì đó của công ty này liên quan đến không gian văn phòng. Vậy thì bây giờ chữ use là danh từ chính của cụm danh từ, không phải động từ sử dụng nữa. Mà nó là một danh từ nên mình dịch là việc sử dụng. Đây là một điểm rất quan trọng trong bài thi TOEIC. Các bạn phải nhớ chữ use vừa là động từ sử dụng, vừa là danh từ chỉ việc sử dụng. Cho nên ở đây nó là danh từ. Việc sử dụng như thế nào đó của công ty này.

Rõ ràng vị trí chỗ trống bây giờ cần một tính từ để mô tả cho danh từ chính này. Sử dụng có tính chất gì đó. Chúng ta chọn đáp án là câu (A) economical có đuôi -al là đuôi tính từ. Economical use là việc sử dụng có tính chất kinh tế.

Phần dịch nghĩa:

Ở câu này chúng ta dịch thế nào? Đầu tiên ta dịch chữ use trước vì nó là danh từ chính. Việc sử dụng có tính chất kinh tế của công ty Busan Consulting này liên quan đến không gian văn phòng. Lưu ý chữ of này bạn không dịch là của. Nếu mà dịch là của ở đây thì rất kỳ. Không thể nói là việc sử dụng của không gian văn phòng được. Không thể nói cái này (use) của cái này (office space). Không phải office space sở hữu use đâu. Bạn chú ý of có rất nhiều nghĩa khác nhau. Nghĩa chung nhất là liên quan đến (việc sử dụng liên quan đến không gian văn phòng). Nhưng nếu muốn dịch sang tiếng Việt cho hay thì bạn để ý là trong tiếng Việt người ta không cần dịch giới từ ở đây. Tiếng Việt người ta dịch luôn là việc sử dụng không gian văn phòng có tính chất kinh tế của công ty này.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận