Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 122

Chọn từ loại nào giữa authorized, authorization, authorityauthorize? Vị trí của tính từ là ở đâu? Động từ dạng V-ed đóng vai trò là tính từ. Động từ quan trọng authorize.


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án là 4 từ loại khác nhau thì chúng ta cần xem ngữ pháp để coi ở dây chọn loại từ gì. Chỗ trống ở đây nằm trong một cụm danh từ bắt đầu từ chữ our (đang nói về cái gì đó của chúng tôi). Danh từ chính rõ ràng là dealers. Những người dealers gì đó của chúng tôi mà có thể làm gì đó. Rõ ràng đây là một cụm danh từ. Những người dealers của chúng tôi như thế nào đó. Thì vị trí này chúng ta đang cần một tính từ để mô tả cho danh từ dealers này. Trong bốn đáp án thì ta thấy rõ ràng chỉ có đáp án (A) authorized là động từ dạng -ed mới có thể đóng vai trò tính từ ở đây. Nên ta chọn đáp án (A).

Điều cần lưu ý:

Các bạn chú ý câu này chúng ta có động từ authorize rất là quan trọng. Nó có nghĩa là ủy quyền, cho phép. Ví dụ nói là authorize employees to write reports (ủy quyền cho những người nhân viên làm việc viết báo cáo). Vậy thì nghĩa ở đây là gì? Dealers là những người bán, những người môi giới (chữ này không quan trọng). Ta dịch nôm na là người bán. Những người bán được ủy quyền của chúng tôi.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận