Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 121

Chọn giới từ nào giữa without, along, betweenoutside? Giới từ nào hay đi với danh từ receipt?


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án là 4 giới từ khác nhau. Dạng câu này chúng ta cần coi nghĩa trước và sau chỗ trống. Nhưng mà đối với câu này chúng ta chỉ cần coi phía sau thôi cũng được. Phía sau là danh từ a receipt, tức là một cái biên nhận. Vậy ta chọn giới từ nào được?

Along rõ ràng không được vì along là dọc theo. Ví dụ along the street là dọc theo con đường. Không nói dọc theo biên nhận. Between là giữa. Nếu nói giữa thì phải là giữa hai thứ chứ không thể nói là giữa một thứ được. Và between thì thường chúng ta có and phía sau (giữa cái gì đó và cái gì đó). Nên ta không dùng between ở đây. Outside là bên ngoài. Ta nói là bên ngoài tòa nhà, bên ngoài căn nhà chứ không thể nói bên ngoài cái biên nhận được. Nên đáp án hợp lý nhất phải là without. Without a receipt là không có một cái biên nhận. Chúng ta thấy là hai chữ này rất hay đi với nhau trong bài thi TOEIC. Người ta hay nói là bạn không được đổi sản phẩm mà không có biên nhận, không thể được hoàn tiền mà không có biên nhận.

Điều cần lưu ý & dịch nghĩa:

Câu này có những chữ rất quan trọng như sau. Thứ nhất là identification, nó là chứng minh thư (chữ rất quan trọng). Thứ hai là valid, có nghĩa là có hiệu lực hay hợp lệ (chữ quan trọng). Prior to nghĩa là trước, đồng nghĩa với before. Processing ở đây, bình thường khi là danh từ thì nó có nghĩa là quy trình. A process là một cái quy trình (danh từ). Nhưng chữ processing ở đây có -ing nữa. Process mà là động từ thì nó có nghĩa là xử lý. Nôm na chúng ta hiểu là đưa cái gì đó qua một quy trình để xử lý nó. Danh từ là quy trình nhưng động từ là xử lý. Processing ở đây là việc xử lý.

Câu này sẽ có nghĩa như sau: Bạn sẽ bị yêu cầu trình chứng minh thư hợp lệ trước khi xử lý một yêu cầu hoàn tiền mà không có biên nhận.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận