Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 113

Chọn từ loại nào giữa expand, expands, expansionexpansive? Vị trí của danh từ là ở đâu?


Lời thoại của video:

Câu này ta thấy 4 đáp án là 4 từ loại khác nhau. Chúng ta xét ngữ pháp để biết ở đây chọn loại từ gì. Nhìn ngay phía trước ta thấy chữ the, là rõ ràng bắt đầu một cụm danh từ. Cụm đầu từ đó đến đây: the… (cái gì đó) of our own… (của hay là liên quan đến cái gì đó phía sau). Rõ ràng cụm danh từ chỉ có như thế này thôi. Rõ ràng ở đây chúng ta cần một danh từ. Ta chọn ngay đáp án là câu (C) expansion vì đuôi -sion là đuôi danh từ.

Điều cần lưu ý & dịch nghĩa:

Câu này có những chữ quan trọng sau đây.

Thứ nhất chúng ta có danh từ capability. Đây là danh từ của tính từ capable. Mà tính từ capable ghép từ hai chữ này. Danh từ capacity (một chữ rất quan trọng trong bài thi TOEIC, nghĩa là sức chứa). Ví dụ như bạn nói một cái sân vận động hay nhà hát có sức chứa bao nhiêu người, hay một bãi đỗ có sức chứa bao nhiêu xe… thì dùng chữ capacity. Nhưng chữ này khi nói đến nhà máy hay máy móc thì có nghĩa là công suất. Nói chung chữ capacity nghĩa là sức chứa hay là sức sản xuất. Tiếp theo chúng ta có tính từ able nghĩa là có thể. Nói chung cái chữ capable này có nghĩa là có sức làm gì đó. Chúng ta có thể hiểu capable là có khả năng. Danh từ capability chính là khả năng.

Thứ hai chúng ta có trạng từ significantly là một chữ rất quan trọng trong bài thi TOEIC, nghĩa là một cách đáng kể. Nó hay mô tả cho những chữ tăng hay giảm. Phía trước là chữ grow, tức là tăng trưởng. Đây là tăng trưởng một cách đáng kể.

Thứ ba là chữ owing to. Chữ này không quan trọng lắm, thỉnh thoảng mới gặp. Nó đồng nghĩa với due to, nghĩa là do cái gì đó.

Và cuối cùng chúng ta có tính từ own. Tính từ own rất hay đi sau những tính từ sở hữu ví dụ như là chúng tôi, của họ, của anh ấy. Ví dụ như nói là their own, his own, her own. Nó hay đi sau những tính từ sở hữu như vậy. Ví dụ their own car là cái xe của chính họ. Tính từ own dùng để nhấn mạnh cái đó là của chính người ta chứ không phải là của ai khác.

Nghĩa của nguyên câu này là như sau:

Chúng ta dịch danh từ chính của cụm danh từ này trước đó là capability.

Khả năng sản xuất hàng tháng của chúng ta được trông đợi là sẽ tăng trưởng một cách đáng kể, do sự mở rộng của những nhà máy của chính chúng ta ở Trung Quốc.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận