Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 111

Dạng câu từ vựng.

are required to do something = bị yêu cầu làm gì đó


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án là 4 động từ khác nhau và đều ở dạng -ed. Chúng ta đọc nghĩa để biết ở đây chọn động từ dạng -ed nào. Bạn chú ý phía trước có động từ to be và ở sau là động từ dạng -ed thì nó ở thể bị động. Cái gì đó nó được làm gì. All visitors (tất cả những người khách) đến văn phòng chính thì bị/được người ta làm gì đó. Thì rõ ràng chúng ta thấy đáp án hợp lý là (B) required (nghĩa là yêu cầu). Tất cả người khách đến văn phòng này thì bị người ta yêu cầu. Phía sau các bạn thấy động từ dạng to Vto present (là làm hành động present). Tức là những người khách bị người ta yêu cầu present cái gì. Nên chúng ta chọn đáp án (B) rất là hợp lý. Cấu trúc của required là: require somebody to do something (yêu cầu ai đó làm gì đó). Chuyển về bị động thì là somebody is required to do something. Ai đó họ bị yêu cầu làm gì đó. Thì giống với đề bài là ai đó bị yêu cầu làm gì đó.

Điều cần lưu ý & dịch nghĩa:

Câu này có một chữ quan trọng bạn nên chú ý là identification, nó có nghĩa là sự xác minh hay việc xác minh. Trong bài thi TOEIC mỗi lần bạn gặp chữ này thì hay dịch là thẻ chứng minh. Rõ ràng ở sau cũng có chữ cards nữa. Thì nguyên cụm danh từ này nghĩa là những cái thẻ chứng minh thư/giấy chứng minh nhân dân. Còn phía sau ta có cụm này cũng không quan trọng cho lắm. Ta có chữ guard nghĩa là người đứng gác, người canh gác. Chúng ta có danh từ security là an ninh, sự an toàn. Thì security guard là người đứng gác liên quan đến an ninh. Câu này nghĩa là gì? Nghĩa là: Tất cả những người khách đến văn phòng chính thì bị yêu cầu xuất trình thẻ chứng minh thư của họ đến người bảo vệ khi đi vào toà nhà.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận