Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 108

Cụm danh từ office supplies và nghĩa chính xác của danh từ facility.


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án là 4 chữ rất khác nhau. Chúng ta cần phải coi nghĩa để biết ở đây chọn chữ gì. Ở câu này muốn làm nhanh thì bạn có thể làm như sau. Ở trước có chữ office thì bạn chọn ngay đáp án là supplies. Vì sao? Vì hai chữ này chuyên gia đi với nhau. Người ta hay nói là office supplies (đi một cụm như thế này) nghĩa là văn phòng phẩm. Bạn chọn nhanh đáp án (C).

Nếu không biết được như vậy thì bạn coi nghĩa từ từ đi. Bạn thấy ordering, rõ ràng đây là động từ order – đặt mua. Phía sau là một cụm danh từ. Đặt mua cái gì đó liên quan đến văn phòng. Such as nghĩa là như là (chữ rất quan trọng) viết, giấy, mực… Rõ ràng ở đây chúng ta đang cần một danh từ chính cho cụm danh từ này, và nó là thứ gì đó liên quan đến văn phòng. Nó là viết, giấy và cái gì đó liên quan đến mực, thì rõ ràng chúng ta cần một chữ mang nghĩa là những sản phẩm văn phòng, những đồ dùng văn phòng. Thì chúng ta chọn đáp án nào nghĩa là sản phẩm hay đồ dùng.

Thứ nhất chúng ta có facilities. Chữ này bạn tra từ điển thì có thể nó dịch là cơ sở vật chất. Cho nên một số bạn làm sai câu này có thể là vì chọn câu (A). Bởi vì bạn thấy là những cơ sở vật chất ở văn phòng như là viết, giấy thì nghe có vẻ hợp lý nên các bạn chọn đáp án (A). Như vậy thì sai mất rồi. Chữ này chúng ta hiểu chính xác nó là như thế nào? Trong bài thi TOEIC bạn gặp chữ facility (cơ sở) thì bạn phải hiểu nó chính là những cơ sở lớn, những toà nhà hay những thiết bị lớn phục vụ cho một mục đích nào đó. Ví dụ trong bài thi TOEIC rất hay gặp sports facilities, nghĩa là những cơ sở thể thao như là hồ bơi hay sân vận động. Hay như conference facilities là những cơ sở hội nghị, tức là phòng họp, phòng hội nghị lớn. Cơ sở là những phòng, toà nhà hay căn phòng, thiết bị lớn. Chứ không thể nói nó là viết hay là giấy được. Viết với giấy thì không dùng chữ facilities này. Nó khác nhau rõ ràng. Thì chúng ta loại đáp án câu (A).

Members nghĩa là thành viên thì rõ ràng sai rồi. Đáp án (B) attributes thì chữ này là chữ không quen thuộc và cũng không quan trọng trong bài thi TOEIC nên bạn có thể bỏ qua.

Chúng ta có chữ supplies thì nghĩa là gì? Thì rõ ràng đây là chữ rất là quen thuộc. Rất nhiều người gặp động từ supply rồi. Ví dụ nói là supply products to customers, nghĩa là cung cấp (động từ supply là cung cấp) những sản phẩm đến cho khách hàng. Nhưng ở đây nó đang là danh từ. Vị trí này là vị trí danh từ nên 4 đáp án là 4 danh từ khác nhau. Supply động từ là cung cấp, thì danh từ chúng ta có thể đoán nó là cái thứ mà người ta cung cấp. Chắc là những sản phẩm hay vật phẩm gì đó. Thì rõ ràng nó rất hợp lý ở đây. Là những sản phẩm văn phòng, vật phẩm văn phòng. Hay người ta còn gọi là văn phòng phẩm như là viết, giấy, mực. Đáp án là câu (C).


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận