Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 106

Dạng câu từ vựng. Chọn trained hay understood? Cách hiểu thể bị động như thế nào?


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án đều là 4 động từ ở dạng -ed hoặc là ở dạng V3. Chúng ta cần phải coi nghĩa để biết ở đây chúng ta chọn động từ nào.

Các bạn chú ý ở đây là một động từ dạng -ed hoặc là V3. Nhưng mà phía trước lại là động từ to be. Thì đây chính là cấu trúc của bị động (được làm gì đó). Mỗi lần gặp bị động thì chúng ta phải hiểu là động từ này sẽ tác động ngược lại chủ ngữ phía trước. Ví dụ như teacher là những người giáo viên phải bị/được làm gì đó. Tức là người ta làm gì đó những người giáo viên này, những người giáo viên này bị làm gì đó. Động từ này tác động lên những người giáo viên. Thì chúng ta thấy rõ ràng đáp án (B) trained là đáp án hợp lý. Động từ train là huấn luyện. Thì giáo viên phải được huấn luyện. Người ta phải huấn luyện những người giáo viên này.

Muốn kiểm tra cho chắc thì bạn đọc nghĩa phía sau. Bạn thấy là giáo viên phải được huấn luyện trong việc sử dụng liên quan đến công nghệ mới (the new technology). Giáo viên phải được người ta huấn luyện trong việc sử dụng công nghệ mới. Rất hợp lý.

Nhưng câu này một số bạn làm sai là do chọn đáp án (C) understood. Chúng ta có understood là dạng V3 của động từ understand, nghĩa là hiểu. Tức là giáo viên phải được hiểu trong việc sử dụng công nghệ mới. Các bạn thấy giáo viên phải được hiểu cái công nghệ đó, nghe có vẻ hợp lý nên bạn chọn đáp án (C) thì sai.

Vì sao sai? Thì như mình mới nói xong, đây là bị động. V3 điền vào đây là bị động. Tức là động từ này phải tác động ngược lại. Ở đây nghĩa chính xác là giáo viên phải được người ta hiểu. Người ta phải hiểu những người giáo viên này. Hiểu ở đây là hiểu những người giáo viên chứ không phải là giáo viên hiểu cái công nghệ mới. Ở đây nếu muốn dùng hiểu thì bạn phải dùng chủ động. Tức là bạn bỏ động từ to be đi, bỏ luôn chữ in ở sau. Rồi bạn dùng chữ understand vô đây. Nghĩa là những người giáo viên họ phải hiểu cái việc sử dụng. Lúc đó là chủ động. Giáo viên họ phải làm hành động hiểu để hiểu cái việc sử dụng.

Còn nếu dùng bị động thì các bạn phải dùng như sau, đổi ngược câu đó lại: The new technology must be understood. Phía sau bạn có thể thêm by teacher. Nghĩa là công nghệ mới phải được hiểu (đây là bị động). Động từ understood tác động ngược lại. Công nghệ mới phải được hiểu tức là người ta phải hiểu cái công nghệ mới này. Giáo viên phải hiểu công nghệ này. Lúc đó mới đúng. Còn ở đây là không được. Nên đáp án đúng vẫn là đáp án (B) trained.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận