Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 126

Khi nào chọn tính từ hay trạng từ dạng so sánh hơn?

Sau become chọn từ loại gì?


Lời thoại của video:

Chúng ta thấy ngay sau chỗ trống có chữ than. Than tức là dùng trong những trường hợp chúng ta muốn so sánh hơn (hơn cái gì đó). Ta thấy rõ ràng là trong 4 đáp án chỉ có một đáp án so sánh hơn thôi. Đó là câu (B) more expensive có chữ more. More expensive than nghĩa là mắc hơn. Mình nghĩ đa số các bạn đều biết được cái này. Ta thấy chữ than thì ta chọn đáp án có more. Thấy more thì chọn than. Nhưng mà giả dụ câu này ta tự làm nó khó lên một xíu. Ví dụ câu (D) không phải most expensively mà là more expensively. Thì lúc này chúng ta có đến hai đáp án là so sánh hơn. (B) là mắc hơn và (D) là một cách mắc hơn. Thì chúng ta chọn cái nào? Ta thấy chỗ trống đứng ngay sau động từ become (nghĩa là trở thành). Chúng ta biết động từ become dùng như động từ to be vậy, thì phía sau nó cũng đi với tính từ. Sau động từ to be thường đi với tính từ thì sau động từ become cũng đi với tính từ. Cái gì đó trở nên có tính chất gì đó nên ta cần tính từ. Thì chúng ta loại được đáp án (D). Mặc dù nó là so sánh hơn nhưng nó là trạng từ nên không hợp lý ở đây. Ta chọn (B), trở nên mắc hơn so với cái gì đó.

PHẦN DỊCH NGHĨA

Khi mà việc chăm sóc sức khỏe trở nên mắc hơn so với thập kỉ trước đây, những công ti bị bắt buộc phải chi tiêu nhiều hơn đối với những lợi ích.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận