Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 119

Chọn từ loại nào giữa maintaining, maintenance, maintained, và maintains? Vị trí của danh từ là ở đâu?


Lời thoại của video:

Chúng ta phải chọn loại từ phù hợp vào chỗ trống. Chúng ta đọc lên để coi chỗ trống này là thành phần gì trong câu, là mục đích gì trong câu. Chúng ta có mạo từ A nghĩa là một, giới từ on nghĩa là trên, và trợ động từ will nghĩa là sẽ. Một cái gì đó trên cái gì đó sẽ làm cái gì đó. Những “cái gì đó” phải là cụm danh từ. Sau giới từ on sẽ là cụm danh từ. Trong một cụm danh từ thì danh từ chính sẽ nằm ở cuối cùng. Chỗ trống này ta chọn danh từ maintenance có đuôi -ance là đuôi danh từ. Tại sao không chọn câu (A)? Một số bạn có thể thắc mắc. (A) là động từ thêm -ing có thể đóng vai trò danh từ. Bạn chú ý nếu là V-ing, động từ thêm -ing đóng vai trò danh từ. Tuy đóng vai trò danh từ nhưng bản chất của nó vẫn là động từ. Tức là nó vẫn được sử dụng giống như động từ maintain. Động từ maintain nghĩa là duy trì cái gì đó, tức là ngoại động từ. Nó yêu cầu phải có cái gì đó, phải có cụm danh từ phía sau để nó ảnh hưởng, tác động lên. Bắt buộc phải có tân ngữ (cụm danh từ) ở phía sau. Mà nhìn sau chỗ trống ta thấy có chữ will, tức là không có cụm danh từ nào chui vào đây cả. Ta không được chọn câu (A). Nếu muốn chọn V-ing thì đa số các trường hợp phải có tân ngữ ở phía sau. Thì câu này nghĩa là gì? Một bảng báo giá chi tiết về việc bảo trì đang diễn ra sẽ được cung cấp miễn phí bất kỳ lúc nào khi có yêu cầu.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận