Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 116

Chọn liên từ nào giữa only if, until, not onlysince?

Only if nghĩa là gì? Accompany nghĩa là gì?


Lời thoại của video:

Đây là câu liên từ. Ta thấy 4 đáp án only if, until, not only, since đều là liên từ. Vậy thì câu này bắt buộc chúng ta phải biết nghĩa thì mới có thể chọn được. Nhưng chúng ta có thể loại được ngay not only. Not only nghĩa là không chỉ. Nó luôn đi kèm với but also ở phía sau (không chỉ gì đó mà còn gì đó). Mà phía sau chỗ trống trở đi ta không thấy but also. Nên chúng ta có thể loại được not only. Còn lại 3 cái thì chúng ta chọn cái nào. Only if thì nó có nghĩa là chỉ nếu, chỉ khi. Until là cho đến khi. Since là từ. Vậy thì chúng ta coi câu này nghĩa là gì (bắt buộc phải biết). Application nghĩa là gì? Applications là những cái đơn xin việc. Apply là nộp đơn xin tuyển việc, applicant là người dự tuyển. Nên application là hồ sơ mà bạn nộp để dự tuyển (những cái hồ sơ xin việc). Động từ accept là chấp nhận. Accompany là đính kèm. Accompanied by là đính kèm bởi cái gì đó. Ta có động từ identify nghĩa là nhận ra, xác minh. Thì identification là cái thứ mà giúp xác minh, xác nhận bạn là ai. Nghĩa của nó là giấy chứng minh, có thể là chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe hay bằng gì đó mà xác minh được bạn là ai (nói chung là giấy chứng minh). Chúng ta coi câu này nghĩa là gì. Những cái đơn xin việc được chấp nhận, đi kèm với giấy chứng minh. Chúng ta không thể nói là cho đến khi nó đi kèm với giấy chứng minh được. Cũng không thể nói nó được chấp nhận từ khi nó đi kèm. Mà cái hợp lý nhất là nó được chấp nhận chỉ khi nó đi kèm với giấy chứng minh. Câu này nghĩa là những hồ sơ xin việc được nộp chỉ được chấp nhận chỉ khi nó đi kèm với giấy chứng minh, giấy tờ tùy thân có hình.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận