Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 115

Chọn dạng động từ nào giữa are required, require, requireshas required? Khi nào dùng động từ ở dạng bị động?


Lời thoại của video:

Đây là câu dạng động từ. Chúng ta phải chọn động từ require ở một dạng nào đó. Thì chúng ta coi cách sử dụng của require như thế nào. Các bạn chú ý require nghĩa là yêu cầu. Cách sử dụng của nó là yêu cầu cái gì đó – require something. Thứ nhất là phải có một danh từ phía sau để nó chịu ảnh hưởng của hành động yêu cầu này. Nhìn vào câu này, ngay sau chỗ trống chúng ta lại không có danh từ mà là “to do something”. To với một động từ gì đó (làm cái gì đó), không phải một cụm danh từ. Vậy thì chúng ta thấy được điều gì? Sau require đòi hỏi phải có danh từ nhưng chỗ này lại không có danh từ. Cho nên chúng ta hiểu hành động require này không tác động lên thứ phía sau nó vì ở sau không có gì cả. Mà nó tác động lên cái phía trước. Tức là ở đây không phải nó yêu cầu cái gì đó ở sau, mà là cái gì đó ở phía trước bị yêu cầu. Chỗ require này phải ở dạng bị động (bị yêu cầu). Đáp án của chúng ta là (A) vì chỉ có mình câu (A) là ở dạng bị động are required (được yêu cầu làm cái gì đó). Bạn chú ý luôn cách nói này: somebody is required to do something (ai đó bị yêu cầu làm cái gì đó). Đây là cách nói thường gặp trong bài thi TOEIC mà các bạn nên nhớ. Câu này nó sẽ dễ dàng hơn. Vậy câu này nghĩa là gì? Những người xin ứng tuyển cho vị trí quản lý được yêu cầu phải có động lực cao cùng với những kỹ năng máy tính cơ bản.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận