Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 114

Chọn liên từ, giới từ hay trạng từ giữa Yet, Meanwhile, ButAlthough?

Although nghĩa là gì?


Lời thoại của video:

Đây là câu liên từ, trạng từ, giới từ. Ta xem (A) (B) (C) (D) có những gì. Chúng ta có YetBut là 2 liên từ và Although cũng là liên từ. Câu này không có giới từ. Có Meanwhile là trạng từ. Ta xem sẽ loại được cái nào về mặt ngữ pháp. Meanwhile nghĩa là trong khi đó, trong lúc đó. Trong tiếng Việt, nếu bạn nói là trong khi đó cái nào đó như thế nào thì phải có dấu phẩy ngăn cách vì nó là trạng từ. Nhưng sau chỗ trống không có dấu phẩy nên chúng ta loại cái này. YetBut là 2 liên từ có nghĩa giống nhau. Yet cũng có nghĩa là nhưng. Ví dụ mình nói câu này: The car is small (Cái xe nó nhỏ), yet/but it is convenience (nhưng mà nó tiện lợi). Nếu có nghĩa nhưng mà như vậy thì không thể nào đứng đầu câu được. Mình không thể nói những cái xe nó tiện lợi, nó nhỏ. Vậy thì ngược rồi. Chúng ta phải đưa một cái điều gì đó ra trước, rồi tới nhưng và một điều gì đó tương phản. Cái này phải nằm ở trong và giữa câu, không thể nào đứng đầu câu được. Thế là chúng ta loại luôn Yet với But. Đáp án của chúng ta chỉ còn chữ Although là liên từ, nghĩa là mặc dù. Câu này nghĩa là gì? Mặc dù thiếu người và có một ngân sách hạn hẹp, những trung tâm 911 này đang cố gắng để cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ trong những tình huống khẩn cấp đến với những người công dân.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

 • Ngoc Oanh viết:

  Thầy ơi, em có thắc mắc là sau Although luôn là một mệnh đề( S+V) phải không thầy ? mà phía sau là cụm danh từ thì sao chọn D được.

  • thầy Duy viết:

   Phía sau đó không phải là cụm danh từ đâu em. Mà là một động từ dạng V-ed/iii.

   Đây là dạng rút gọn mệnh đề trạng từ chỉ sự tương phản nhé:
   ○ Although understaffed and under tight budget, 911 centers are…
   = Although they are understaffed and under tight budget, 911 centers are…
   = Mặc dù họ thiếu nhân viên và có ngân sách hạn hẹp, những trung tâm 911…

   Bản chất là Although vẫn đi với một mệnh đề nhé.

 • tiền mít viết:

  Thầy ơi trong cái trường hợp nào thì mình rút gọn mệnh đề chỉ sự tương phản như vậy được ạ? Em cảm ơn thầy.

Bình Luận