Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 112

free of charge nghĩa là gì? Dùng trạng từ nào mô tả cho free of charge?

completely free of charge = hoàn toàn miễn phí


Lời thoại của video:

Chúng ta phải chọn giữa 4 trạng từ. Trạng từ ở đây chỉ có thể bổ nghĩa cho cái gì? Ngay phía trước chúng ta thấy of (giới từ) something. Kitchen appliances là danh từ, vì không thể nào trạng từ bổ nghĩa cho danh từ phía trước được. Thì chúng ta hiểu là ở đây nó bổ nghĩa cho free of charge. Free có nghĩa là tự do nhưng cũng có nghĩa là miễn phí. Charge đồng nghĩa với fee (phí). Free of charge là thành ngữ, có nghĩa là miễn phí. Chúng ta coi trạng từ nào có thể bổ nghĩa được cho cái cụm này. Trước tiên chúng ta coi extremely. Ta không thể nói là miễn phí cực kỳ hay cực kỳ miễn phí được. Extremely nó bổ nghĩa cho những tính từ ví dụ như là extremely beautiful (cực kỳ xinh đẹp). Còn chữ exclusively, các bạn để ý nó gần giống với động từ include (bao gồm). Thì chúng ta có cái động từ giống như vậy, chỉ khác khúc đầu là exclude. Tính từ exclusive hình thành từ exclude, nghĩa là không bao gồm. Exclusively nghĩa là không bao gồm. Tức là như thế nào? Ví dụ mình nói một câu như thế này: Cái gì đó available (có sẵn) to VIP members (những thành viên VIP). Bỏ chữ exclusively vào đây: exclusively available to VIP members. Tức là cái gì đó chỉ được cung cấp, có được cho những thành viên VIP thôi. Tức là nó sẽ không bao gồm tất cả những người khác mà chỉ dành cho những người này thôi. Nó loại trừ tất cả những người khác. Exclusively này giống với specially (đặc biệt dành riêng cho những ai đó thôi). Cách sử dụng của nó như vậy. Các bạn chú ý chữ exclusive này rất hay gặp trong bài thi TOEIC. Continually giống chữ continuous, nghĩa là tiếp tục, liên tục. Thì nó chỉ bổ nghĩa cho những hành động. Ví dụ mình nói they continually made noises. Họ liên tục gây ra tiếng ồn. Trạng từ này bổ nghĩa cho hành động. Không thể nói là bổ nghĩa cho việc miễn phí được. Chúng ta còn trạng từ cuối cùng: completely là hoàn toàn. Khi nói hoàn toàn miễn phí thì nó hợp lý. Đáp án của chúng ta là (D) (miễn phí hoàn toàn).


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận