Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 111

Chọn danh từ hay động từ sau many?

Many đi với danh từ số nhiều hay số ít?


Lời thoại của video:

Đây là câu từ loại. Chỗ trống của chúng ta nằm giữa chữ many, đây là một từ hạn định nghĩa là nhiều (chúng ta hiểu là nhiều cái gì đó), và phía sau đây là giới từ of (của). Chúng ta hiểu chắc chắn trong chỗ trống là danh từ (nhiều cái gì đó của cái gì đó). Đối với câu này các bạn để ý là trong 4 đáp án có (B) surveys ở dạng số nhiều. Tại vì ở trên là many thì chắc chắn danh từ ở phía sau phải ở số nhiều. Chúng ta chỉ có thể chọn câu (B) thôi, không chọn cái gì khác được. Câu này có nghĩa là gì đây? Theo như nhiều cuộc khảo sát về ngành công nghiệp này, thì đại đa số những công ti có kích cỡ nhỏ đang hi vọng để vào được những hoạt động kinh doanh lợi nhuận cao.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận