Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 110

Nghĩa của interested là gì?

employees interested in… = những nhân viên mà quan tâm đến


Lời thoại của video:

Chúng ta phải chọn giữa 4 tính từ để điền vào chỗ trống. Thì chúng ta xem nó bổ nghĩa cho cái gì ở đây. Nhìn phía trước ta thấy nó chỉ có 1 danh từ thì tính từ này không bổ nghĩa cho cái gì khác ngoài cái danh từ này ra. Employers là những người chủ, người đi thuê. Họ như thế nào? Nhìn ở sau ta có in (trong) và hành động ở dạng V-ing (obtaining) trong việc làm gì đó. Chúng ta xem tính từ nào là hợp lý nhất. Đầu tiên ta xét chữ listed. List động từ là liệt kê, thêm -ed nghĩa là được liệt kê. Bỏ vào chỗ trống thì nó có nghĩa là những ông chủ được liệt kê trong việc gì đó thì không hợp lý. Có thể liệt kê trong một cái bảng hay báo cáo nào đó, chứ không thể nào liệt kê trong việc làm gì đó. Thứ hai là có thể liệt kê tên, thông tin, chứ không thể liệt kê những người này. Nên chúng ta bỏ qua. Hope nghĩa là hi vọng, thì hopeful nghĩa là nhiều hi vọng. Thì cái này đi với giới từ about (không nói hopeful in), có nhiều hi vọng về cái gì đó. Hoặc người ta nói hopeful đi với liên từ that (hi vọng rằng), nó đi với một chủ ngữ và vị ngữ (cái gì đó làm gì đó). Cách dùng của hopeful không đi với giới từ -ing. Thì chúng ta loại trường hợp đó luôn. Enclose nghĩa là đính kèm, bao gồm cái gì đó. Không thể nói là những ông chủ này được đính kèm. Có thể là đính kèm trong thư từ gì đó, chứ không thể nào dùng enclose ở đây được. Chúng ta chỉ có thể chọn interested. Vì interest đi với giới từ in. Thấy giới từ in thì bạn biết ngay khả năng rất cao là chọn interest (quan tâm đến cái gì đó). Những ông chủ nào mà quan tâm đến việc lấy thông tin.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận